Wsparcie powdrożeniowe

Jesteśmy świadomi, że systemy wspomagające zarządzanie powinny służyć wiele lat. Aby jednak było to możliwe, nie da się wdrożyć systemu i o nim zapomnieć.

Po pierwsze, rynek ze swej natury nie stoi w miejscu, a firmy muszą się do niego dostosowywać. Po drugie, nierzadko ich zarządy mają potrzebę dynamicznego udoskonalania procesów wewnętrznych. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze ewolucja samych systemów wspomagających zarządzanie.

W kontekście takich ciągłych zmian, a więc i zmieniających się potrzeb, praca firm wdrożeniowych rzadko kończy się tuż po uruchomieniu zaproponowanych rozwiązań. W związku z tym, rozumiemy jak ważne jest nawiązanie długotrwałych, partnerskich relacji z Klientami. Z niektórymi z nich rozwijamy się wspólnie już przeszło 10 lat.

W ramach tych relacji proponujemy następujące usługi dodatkowe:

1. Wsparcie w bieżącej eksploatacji rozwiązania IT poprzez:

  • wsparcie merytoryczne w jego użytkowaniu,
  • diagnostykę zgłaszanych problemów eksploatacyjnych oraz pomoc przy ich rozwiązywaniu,
  • administrację i outsourcing rozwiązania IT.

2. Rozwój rozwiązania IT, poprzez:

  • analizę potrzeb rozwojowych firmy,
  • wsparcie w doborze dodatkowych elementów rozwiązania IT zgodnie z ideą ERP 2.0,
  • wdrożenie nowych systemów.

3. Szkolenia z rozwiązania IT:

  • nowych i obecnych użytkowników,
  • administratorów.