Wdrożenia

Od ponad 20  lat wdrażamy rozwiązania IT, których celem jest wsparcie zarządzania w przedsiębiorstwach naszych Klientów. Najczęściej są to systemy ERP, MRP, WMS, BPM, BI, Workflow, a także aplikacje dedykowane. Integrujemy również systemy pochodzące od różnych producentów.

Dzięki ponad 820 zrealizowanym projektom, dopracowaliśmy się dojrzałej i skutecznej metodyki wdrożeniowej, spełniającej wymagania nowoczesnej idei ERP 2.0. Oparliśmy ją na podejściu procesowym, dzięki czemu możemy zapewnić wyjątkową efektywność proponowanych rozwiązań IT. Stosując tą metodykę, analizujemy które procesy w przedsiębiorstwach naszych Klientów są uniwersalne, a które są charakterystyczne tylko dla nich i dają im przewagę konkurencyjną. Na tej podstawie dostosowujemy systemy w taki sposób, by przyniosły maksymalne korzyści.

Aby osiągnąć jeszcze lepsze efekty, zachęcamy naszych Klientów do przeprowadzenia pełnej analizy przedwdrożeniowej. Dzięki temu jesteśmy w stanie dokładniej poznać przedsiębiorstwo, zależności wewnętrzne i poszczególne procesy. Daje nam to szansę zaproponowania jeszcze korzystniejszego rozwiązania IT. Nierzadko wspólne rozmowy z Klientem prowadzą do znalezienia znacznego potencjału dzięki modyfikacji procesów lub zastosowaniu nowych narzędzi. Kluczowa jest tutaj rola naszych konsultantów, którzy mają doświadczenie z różnych branż i poza świetną znajomością rozwiązań IT, rozumieją też reguły jakimi rządzi się biznes.

Etap wdrożenia następuje po zaakceptowaniu przez Klienta naszej propozycji rozwiązań i wspólnym uzgodnieniu harmonogramu. Jego przebieg jest dostosowany m.in. do specyfiki firmy (np. sezonowość) oraz konkretnej sytuacji (np. duże projekty w innych obszarach). Wiele zależy też od tego jak duży jest zakres prac i jaki jest ich charakter (np. integracje z obecnymi rozwiązaniami, migracje).

W ciągu całego projektu wdrożeniowego mamy na względzie ostatecznych użytkowników i wspieramy ich w osiągnięciu umiejętności niezbędnych do samodzielnego posługiwania się systemami.

Ponieważ systemy do zarządzania przedsiębiorstwem wymagają często odpowiedniej infrastruktury IT, jeżeli jest taka potrzeba, możemy zająć się również jej budową i rozwojem. Jesteśmy w stanie dostarczyć i zaimplementować odpowiedni sprzęt oraz oprogramowanie systemowe, a także świadczyć usługi administracji i outsourcingu środowiska IT.