Projekty IT

Jeśli planujesz wdrożenie złożonego projektu informatycznego, a takim na pewno jest np. wdrożenie systemu do zarządzania (ERP, MRP, czy WMS) z pewnością będziesz musiał odpowiedzieć sobie na szereg pytań dotyczących systemów informatycznych, ich integracji oraz środowiska technicznego. Każde z nich wpływa na ryzyko niepowodzenia projektu i może wymagać specjalistycznej wiedzy lub dużego doświadczenia.

Decydując się na skorzystanie z naszych usług, Twoja firma zyska wsparcie zespołu, który zbudował swoje kompetencje na bazie kilkuset projektów informatycznych – zarówno małych, jak i skomplikowanych – wymagających wdrożenia lub integracji kilku systemów. Zespół projektowy dobierzemy indywidualnie do zakresu i specyfiki prac.

Realizowane przez nas projekty mogą składać się z następujących etapów:

  • Przygotowanie projektu rozwiązania na bazie oceny stanu wyjściowego i potrzeb Klienta
  • Wdrożenie
  • Oddanie do eksploatacji
  • Administracja środowiskiem IT
  • Optymalizacja wdrożonego rozwiązania

Co zyskujesz:

  • Projekt IT w Twojej firmie zostanie przygotowany przez zespół dysponujący aktualną wiedzą techniczną i biznesową, w tym gruntowną znajomością systemów wspierających zarządzanie i sposobów ich integracji.
  • Dobór optymalnego rozwiązania informatycznego z przedstawieniem rekomendacji sprzętowych, harmonogramów, spodziewanych efektów i kosztów uwzględniających skalę i specyfikę działalności Twojej firmy.
  • Wsparcie zespołu złożonego ze specjalistów o rozległych kompetencjach. Dzięki temu wdrożenie odbędzie się sprawnie, a pracownicy otrzymają gruntowne przeszkolenie, by móc w pełni wykorzystywać możliwości rozwiązania.
  • Myślisz o dalszym rozwoju swojej firmy? Wizyty powdrożeniowe pomogą w adekwatnej optymalizacji wdrożonego rozwiązania.