Audyt IT

Czy przypominasz sobie, kiedy ostatnim razem w Twoim przedsiębiorstwie przeprowadzono szczegółowy audyt IT? A może należysz do grona 82% firm, które w ciągu roku zetknęły się przynajmniej z jednym cyber-zagrożeniem

Bez odpowiednich zabezpieczeń, wskutek wspomnianego cyber-zagrożenia, awarii, czy błędu ludzkiego, w kilka chwil Twoja firma może utracić cenne dane (np. dotyczące współpracy z kontrahentami). Dodatkowe ryzyko stwarza nieskuteczność lub niekompatybilność posiadanych rozwiązań.

Wielu z tych sytuacji można uniknąć wykonując regularne i szczegółowe audyty. Powinny być one standardem w przedsiębiorstwach, które mają na uwadze bezpieczeństwo, legalność oraz niezawodność posiadanych rozwiązań.

W ramach audytu dokonujemy dokładnej analizy kondycji środowiska technicznego. Będzie ona stanowić punkt wyjścia do rozmów o metodach zarządzania tym środowiskiem oraz optymalnych warunkach jego eksploatacji. Ze względu na szerokie spektrum zagadnień, audyt może obejmować wiele aspektów technicznych i administracyjnych działania Twojego przedsiębiorstwa, takich jak:

  • Audyt sprzętu i infrastruktury IT.
  • Audyt legalności oprogramowania.
  • Audyt sieci komputerowej.
  • Audyt stosowanych rozwiązań do backupu danych.
  • Audyt procedur awaryjnych IT.

Ostateczny zakres badania zostanie ustalony indywidualnie, w zależności od potrzeb Twojej firmy. Po wykonanym audycie przedstawimy raport zawierający zarówno opis stanu faktycznego, jak i rekomendacje działań.

Co zyskujesz:

  • Zyskasz wiedzę na temat stanu środowiska IT Twojej firmy, legalności posiadanego oprogramowania oraz poziomu bezpieczeństwa informatycznego.
  • Uzyskasz informację, czy posiadane rozwiązania są optymalnie dopasowane do Twoich obecnych i przyszłych potrzeb.
  • Raport, który otrzymasz, zostanie przygotowany przez niezależnych i doświadczonych ekspertów, którzy na co dzień testują najnowsze rozwiązania technologiczne i doradzają kilkuset firmom.
  • Otrzymasz gotowe do wdrożenia rekomendacje działań wraz z wstępnym szacunkiem nakładów. Nasi eksperci pokażą w nich, jak zwiększyć bezpieczeństwo i wydajność środowiska.
  • Zminimalizowane zostanie ryzyko wystąpienia sytuacji kryzysowych. Natomiast jeśli już do nich dojdzie, Twoja firma będzie lepiej przygotowana, by stawić im czoła.

Uważasz, że tylko wielkie korporacje mogą się skutecznie przygotować na cyber-zagrożenia i awarie środowiska IT? Zyskaj niezbędną wiedzę i bezpieczeństwo.