Doradztwo

Od ponad 20 lat doradzamy jak usprawnić procesy biznesowe i skutecznie kierować przedsiębiorstwem przy wykorzystaniu rozwiązań IT.

Specjalizujemy się przede wszystkim w zakresie systemów do zarządzania:

  • przedsiębiorstwem (ERP),
  • obiegiem pracy i dokumentów (Workflow),
  • procesami biznesowymi (BPM),
  • produkcją (MRP),
  • logistyką magazynową (WMS)

oraz systemów do analityki biznesowej (BI).

Naszymi Klientami są firmy handlowe, produkcyjne i usługowe z różnych branż.

Usługę doradztwa świadczymy:

  • firmom, które chcą osiągnąć konkretne korzyści poprzez optymalizację rozwiązań IT, co wiąże się z doborem nowego oprogramowania, bądź modyfikacją rozwiązań IT które już posiadają;
  • naszym stałym Klientom, którzy ze względu na pojawiające się nowe potrzeby chcą rozwijać wdrożone rozwiązania IT, bądź szukają dodatkowych systemów wspomagających zarządzanie.

W ramach usługi doradztwa, nasi konsultanci przeprowadzają profesjonalne analizy procesów biznesowych i działalności operacyjnej przedsiębiorstw oraz szczegółowo badają potrzeby i oczekiwania Klientów wobec systemów wspomagających zarządzanie. W wyniku zdobytych w ten sposób informacji, działając w myśl idei ERP 2.0, doradzają optymalne rozwiązania IT. W ramach tego udzielają również wsparcia w doborze odpowiednio wydajnej i optymalnej kosztowo infrastruktury IT, która stanowi bazę dla funkcjonowania wdrażanych systemów.

Udzielamy także informacji na temat dostępnych metod finansowania, zarówno usługi doradztwa, jak i inwestycji w rozwiązania IT. Na życzenie Klienta możemy pomóc w wyborze konkretnego źródła finansowania.