Bardzo często można usłyszeć stwierdzenie, że pracownicy są najważniejszym kapitałem firmy, ponieważ to oni faktycznie tworzą wartość. Przedsiębiorstwo koncentrujące się na budowaniu wartości powinno zatem poświęcać dużo uwagi zarządzaniu zasobami ludzkimi, a więc m.in. ich motywacji, rozwojowi kompetencji i wzrostowi efektywności. Wykwalifikowani specjaliści są dobrem rzadkim i bez wspomnianych elementów trudno ściągnąć i zatrzymać ich u siebie.

Im większa firma, tym jest to trudniejsze, zwłaszcza kiedy managerowie, wraz z działami HR, poświęcają wiele czasu na najprostsze sprawy organizacyjne i formalne kosztem obszarów decydujących o przewadze konkurencyjnej. Na szczęście dzięki systemom informatycznym można znacznie usprawnić ich pracę.

Podstawowe i powszechnie wykorzystywane są wszelkiego rodzaju moduły kadrowo-płacowe wchodzące w skład systemów ERP. Pomagają one w formalno-finansowym rozliczaniu wynagrodzeń, urlopów i sporządzaniu dokumentacji, czyli powtarzalnych i precyzyjnie określonych przepisami czynnościach.

Coraz więcej firm decyduje się na pójście o krok dalej poprzez wykorzystanie systemów IT również do elektronicznej obsługi delegacji i urlopów przez pracowników i ich przełożonych. Znacznie usprawnia to cały proces i zwykle może odbywać się nawet, gdy użytkownicy znajdują się poza firmą.

Kolejnym obszarem, coraz częściej wspieranym informatycznie, jest planowanie i kontrola czasu pracy. Nowoczesne narzędzia umożliwiają osobom zarządzającym zaplanowanie i przydzielenie zadań poszczególnym osobom lub całym zespołom. Łatwiejsze staje się kontrolowanie i rozliczenie wykonanej pracy, a dane są automatycznie przekazywane do systemu kadrowo-płacowego.

Istotnym elementem zarządzania pracownikami jest także ustalenie odpowiedniej struktury organizacyjnej, podziału kompetencji oraz przepływu pracy zgodnego z wewnętrznymi procedurami (np. ISO). W obliczu dużej konkurencji na rynku, wygrywają tylko te firmy, które dążą do doskonałości organizacyjnej. Wymaga to ciągłej poprawy efektywności i utrzymywania kontroli nad kluczowymi procesami. Ważną rolę odgrywają tu systemy typu BPM/Workflow. Dzięki nim firmy zyskują nie tylko rozbudowany, elektroniczny obieg dokumentów, który sam w sobie przynosi realne korzyści. Pozwalają one również na modelowanie procesów w taki sposób, aby praca była wykonywana w sposób optymalny i minimalizujący ilość błędów.

Coraz wyraźniej widać również, że producenci systemów IT, odpowiadając na oczekiwania firm, koncentrują się na rozwoju oprogramowania wspierającego tzw. miękki HR. Chodzi tu m.in. o rekrutacje, szkolenia, oceny pracownicze, czy planowanie ścieżek kariery. Przy odpowiedniej skali działalności, technologiczne wsparcie tych procesów, wraz z automatyzacją niektórych czynności, może przynieść znaczne korzyści.

Jeśli któreś z przedstawionych zagadnień szczególnie Państwa zainteresowało i chcielibyście uzyskać dodatkowe informacje, zapraszamy do kontaktu.