Właśnie zakończyliśmy projekt wdrożenia rozwiązania IT opartego o Comarch ERP XL i Business Intelligence w jednej z najprężniej rozwijających się firm deweloperskich w Trójmieście – Torus Sp. z o.o. Sp. k. Spółka Torus specjalizuje się w budowie i wynajmie nowoczesnych powierzchni biurowych, realizuje projekty mieszkaniowe, hotele i obiekty magazynowe.

Głównym celem wdrożonego rozwiązania IT było wsparcie w uporządkowaniu i automatyzacji procesów biznesowych zachodzących w spółce Torus. Zostało to zrealizowane poprzez zgromadzenie dokumentów i informacji w jednym systemie oraz optymalizację ich przepływu  między pracownikami i działami firmy. Ponadto, dzięki wdrożonemu rozwiązaniu  uzyskano szerokie możliwości analizowania różnych obszarów przedsiębiorstwa, w tym tych dotyczących na przykład: stopnia zaawansowania poszczególnych projektów, stopnia realizacji umów, wyników finansowych, jak i prognoz przepływów pieniężnych.