O FIRMIE

Draszba S.A. jest właścicielem marki Heavy Duty (HD) i Marisha oraz dystrybutorem wysokiej jakości obuwia Dr. Martens, Havaianas oraz Hunter.  Kolekcje dobierane są pod kątem młodych, wymagających klientów, dlatego oferowane produkty stale przyciągają nabywców swoją oryginalnością oraz przystępnymi cenami. Firma w swojej działalności wykorzystuje równocześnie trzy kanały dystrybucji: sieć własnych sklepów firmowych, sieć sklepów franczyzowych oraz sprzedaż hurtową.

SYTUACJA BIZNESOWA

W związku z intensywnym rozwojem, w 2004 roku spółka zdecydowała się na zmianę systemu informatycznego do zarządzania przedsiębiorstwem. Do podjęcia takiej decyzji skłonił przede wszystkim brak możliwości rozwoju wraz z firmą, dotychczasowo używanej aplikacji, a także jej ciągła awaryjność. Poszukiwano rozwiązania, które skutecznie obsłuży działania prowadzone w wykorzystywanych kanałach dystrybucji, a także wesprze komunikację centrali   ze sklepami, zarówno własnymi, jak i franczyzowymi.

Zdecydowaliśmy się na Comarch ERP XL. O takim wyborze zadecydował fakt, iż system ten sprawdza się w branży dystrybucyjnej. Natomiast  jako  dostawcę i wykonawcę kompleksowego wdrożenia wybraliśmy firmę Insoft Consulting Sp. z o.o.” – wspomina Piotr Drabarek, Prezes Zarządu Draszba S.A.

ROZWIĄZANIE

W ramach projektu wdrożeniowego przeprowadzono analizę oraz przygotowano projekt funkcjonalny. Wdrożono następujące funkcjonalności systemu Comarch ERP XL: Sprzedaż, Zamówienia, CRM, Księgowość, Kadry i Płace, Środki Trwałe. Partner Comarch dostarczył także rozszerzenie funkcjonalne obsługi współpracy z odbiorcami z wykorzystaniem formatu XML i EDI. Po instalacji  i konfiguracji rozwiązania odbyła się migracja danych z wcześniej używanej aplikacji. Dodatkowo spółka mogła liczyć na wsparcie w postaci szkoleń użytkowników, a także asystę w pierwszych dniach eksploatacji systemu. System Comarch ERP XL jest aktualnie użytkowany na 18 stanowiskach.

Sprzedaż w sklepach własnych obsługiwana jest przez Comarch ERP Optima off-line. System ten współpracuje z Comarch ERP XL i umożliwia pracę bez względu na jakość łącza. Natomiast sklepy franczyzowe zostały wyposażone w pakiety Comarch ERP Optima Firma. Rozwiązania Comarch zostały wdrożone w 50 sklepach firmowych.

Oprogramowanie zostało zainstalowane na serwerze IBM, skonfigurowanym przez Insoft Consulting. Dostarczono także niezbędne rozwiązania bazodanowe Microsoft SQL Serwer. Dzięki możliwości skalowania serwera w trakcie użytkowania, pojawiła się szansa minimalizacji całkowitych kosztów poniesionych na infrastrukturę sprzętową. Spowodowało to, iż firma, po kilku latach, w momencie rozbudowy infrastruktury IT, ponownie zdecydowała się na to rozwiązanie.

W ramach projektu wdrożono również rozwiązania dodatkowe, które zwiększają możliwości wykorzystania systemów Comarch. Wśród najważniejszych można wymienić:

 • wsparcie komunikacji centrali ze sklepami działającymi w systemie franczyzowym,
 • rozwiązanie dodatkowe w zakresie ewidencji zdarzeń na potrzeby factoringu ,
 • dodawanie kartotek towarowych oraz zamówień z arkuszy MS Excel,
 • eksport kartotek z systemu Comarch ERP XL do Comarch ERP Optima,
 • eksport zamówień zakupu z systemu Comarch ERP Optima do Comarch ERP XL,
 • wczytanie faktur zakupu do systemu Comarch ERP Optima na podstawie faktur sprzedaży wystawionych w systemie Comarch ERP XL,
 • tworzenie zamówień do dostawców w systemie Comarch ERP Optima na podstawie sprzedaży za wybrany okres czasu,
 • automatyczne zmiany cenników.

Przedsiębiorstwo Draszba S.A., które codziennie realizuje wiele procesów związanych z ruchem towarów, wymagało szybkiej i bezbłędnej ich identyfikacji. W związku z tym, wdrożono kompleksową obsługę kodów kreskowych. W oparciu o system Comarch ERP XL, przygotowano rozwiązania wykorzystujące drukarki etykiet, czytniki kodów oraz kolektory danych. Do identyfikacji towarów opatrzonych etykietami z kodem kreskowym, w sklepach detalicznych, pracownicy używają ręcznych czytników kodów. Natomiast na potrzeby pracowników magazynów, przygotowano kolektory wyposażone w aplikację inwentaryzacyjną (inwentaryzacja magazynu, tworzenie dokumentów handlowych i magazynowych) oraz aplikacje kompletacyjną (przyjęcia i wydania towarów zgodnie z dokumentami).

Dodatkowo system Comarch ERP XL został rozbudowany o narzędzie Business Intelligence,  które zostało wdrożone w następujących obszarach analitycznych: Sprzedaż, Płatności, Magazyn. Rozwiązanie to umożliwia przeprowadzenia analiz z uwzględnieniem określonych parametrów (rozmiar, model, kolor itp.), a także wysyła automatycznie tworzone raporty, co ułatwia śledzenie i analizowanie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie.

“Wśród niewątpliwych zalet systemu możemy wymienić stabilność pracy. Współpraca z Insoft Consulting trwa nadal – po zakończeniu wdrożenia podpisaliśmy Umowę Asysty Insoft Consulting. W ramach w/w  umowy spółka udziela nam pomocy merytorycznej w zakresie codziennej eksploatacji systemu Comarch ERP XL.  Konsultanci posiadają wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu i rozwoju systemu, co dostrzegamy i doceniamy w codziennej pracy.” – wymienia Piotr Drabarek, Prezes Zarządu Draszba S.A.

W związku z intensywnym rozwojem, firma otworzyła sklep w Rumunii, który obsługiwany jest przez tamtejszy system do zarządzania. Wspomniane oprogramowania zostało pomyślnie zintegrowane z systemem Comarch ERP XL, co umożliwiło wysyłanie cenników, po przeliczeniu na Leje Rumuńskie, jak również eksport dokumentów z systemu Comarch.

UZYSKANE KORZYŚCI

Wdrożenie systemów Comarch ERP XL oraz Comarch ERP Optima przyczyniło się do poprawy wielu procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwie.

W obszarze logistyki usprawnieniu uległa obsługa dokumentów oraz proces zamawiania towarów ze sklepów. Zwiększeniu uległ procent zrealizowanych zamówień (z 70% do 85%). Rozwiązanie dodatkowe opracowane przez firmę Insoft Consulting Sp. z o.o. umożliwiło komunikację sklepów firmowych z centralą. Aktualnie do centrali codziennie spływają dane ze wszystkich sklepów, a następnie są przetwarzane w sposób automatyczny.

Za sprawą wdrożenia obsługi kodów kreskowych uzyskano usprawnienia w obrocie towarów, które znakowane są przy użyciu indywidualnie przygotowanych naklejek z kodem kreskowym EAN. Na wydrukach dokumentów handlowych i magazynowych umieszczono kod kreskowy, jednoznacznie identyfikujący dany dokument. Dzięki temu możliwe jest szybkie odszukanie dokumentu w systemie przy pomocy czytnika, jak również szybka identyfikacja dokumentu podczas przyjmowania lub wydawania towaru zgodnie z dokumentem wczytanym do kolektora.

Rozbudowanie systemu o narzędzie Business Intelligence umożliwiło szybki dostęp do danych zgromadzonych w systemie, a co za tym idzie, trafne podejmowanie decyzji biznesowych w firmie. Został skrócony czas generowania raportów z 2 dni do 30 minut. Rozwiązanie to dało możliwość sprawnej analizy informacji na temat m.in.:

 • sprzedaży w różnych układach,
 • należności i zobowiązań przedsiębiorstwa,
 • ilości i wartości towarów zgromadzonych w magazynach przedsiębiorstwa,
 • danych ilościowych i wartościowych na temat transakcji sprzedaży.

ZAKRES WSPÓŁPRACY

Współpraca Insoft Consulting z firmą Draszba w zakresie:

 • dostawy licencji oprogramowania Comarch ERP XL i Comarch ERP Optima,
 • kompleksowego wdrożenia systemu Comarch ERP XL i Comarch ERP Optima,
 • migracji danych z poprzedniego systemu,
 • szkoleń użytkowników,
 • dostawy, instalacji i konfiguracji infrastruktury IT,
 • usług asysty Insoft Consulting.

Lokalizacje objęte wdrożeniem – centrala Gdańsk (Comarch ERP XL) oraz 48 sklepów firmowych (Comarch ERP Optima).

Rozwiązania dodatkowe:

 • dodawanie kartotek towarowych oraz zamówień z MS Excel,
 • eksport kartotek z systemu Comarch ERP XL do Comarch ERP Optima,
 • eksport zamówień zakupu z systemu Comarch ERP Optima do Comarch ERP XL,
 • wczytanie faktur zakupu do systemu Comarch ERP Optima na podstawie faktur sprzedaży wystawionych w systemie Comarch ERP XL,
 • tworzenie zamówień do dostawców w systemie Comarch ERP Optima na podstawie sprzedaży za wybrany okres czasu,
 • automatyczne zmiany cenników,
 • rozwiązania automatycznej identyfikacji.

RELACJE Z KLIENTEM

“Współpraca w Insoft Consulting zaowocowała powstaniem wielu ciekawych rozwiązań, m.in. wprowadziliśmy znaczne usprawnienie  w logistyce.” – Piotr Drabarek, Prezes Zarządu Draszba S.A.

Dane klienta:

Draszba S.A.
Al. Gen. Józefa Hallera 233a
80-502 Gdańsk
www.heavyduty.pl

Tekst został przygotowany w 2011 roku.