Regulamin serwisu i newslettera

§ 1. Regulamin serwisu:

Pod pojęciem “Serwis” rozumie się serwis znajdujący się w sieci Internet pod adresem www.insoftconsulting.pl oraz wszystkie funkcje i narzędzia udostępniane przez ten serwis, w tym newsletter.

Pod pojęciem “Użytkownik” rozumie się każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.

Cel Serwisu: informacyjny, inspiracyjny, edukacyjny, pomoc w uzyskaniu potrzebnych informacji oraz przy kontakcie z firmą, możliwość darmowego pobierania i drukowania dokumentów.

§ 2. Prawa autorskie

Zawartość stron internetowych Serwisu własnością objęta jest prawami autorskimi należącymi do spółki Insoft Consulting Sp. zo.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Łużyckiej 3b, wpisanej do KRS pod numerem 0000110936, zwana w dalszej części Insoft Consulting. Korzystanie z Serwisu w celach innych niż określone w niniejszym Regulaminie oznacza naruszenie praw autorskich Insoft Consulting.

Oznaczenie www.insoftconsulting.pl oraz używane na stronach Serwisu oznaczenia: produktów i usług; są znakami chronionymi przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm. oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003 nr 153 poz. 1503 z późn. zm.).

§ 3. Zawartość

Serwis przedstawia informacje o spółce Insoft Consulting i jej ofercie, o wykonanych projektach spółki dla poszczególnych klientów, oraz materiały dotyczące realizacji wdrożeń i innych usług świadczonych przez Insoft Consulting.

Insoft Consulting zastrzega sobie prawo do decydowania o zawartości Serwisu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach. Informacje zawarte w Serwisie mogą być aktualizowane z pewnym opóźnieniem.

Serwis zawiera znaki towarowe, nazwy handlowe, logo, zastrzeżone zarówno przez Insoft Consulting,  jak i podmioty trzecie. Zostały one użyte tylko i wyłącznie w celu ich identyfikacji. Publikując je w Serwisie, Insoft Consulting nie udziela licencji na ich wykorzystanie w jakikolwiek sposób.

Żaden spis usług prezentowany za pośrednictwem Serwisu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

§ 4. Zobowiązanie Użytkownika

Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu (zarówno w zakresie odbioru, jak i przesyłania informacji) wyłącznie zarówno sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

§ 5. Dobre obyczaje

Użytkownicy Serwisu zobowiązują się, że nie będą podejmowali działań zmierzających do dostarczania treści o charakterze naruszającym obowiązujące przepisy prawa i dobre obyczaje.

§ 6. Dane osobowe

Dane osobowe podawane przez Użytkownika są zbierane jedynie w celach marketingowych, w tym w celu informowania Użytkownika o działaniach Insoft Consulting. Administratorem danych osobowych jest spółka Insoft Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Łużyckiej 3b. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania – w drodze wiadomości wysłanej e-mailem lub poprzez formularz kontaktowy Serwisu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

§ 7. Cookies

1. Pliki ‘cookies’ są zbiorem danych informatycznych (np. plików tekstowych), które są automatycznie zapisywane na urządzeniu Użytkownika Serwisu i mają na celu m.in. ułatwienie korzystania z Serwisu.

2. W Serwisie mogą być wykorzystywane następujące rodzaje plików ‘cookies’:
  • „niezbędne” – dzięki nim możliwe jest korzystanie z niektórych usług w Serwisie, np. wymagających uwierzytelnienia;
  • „wzmacniające bezpieczeństwo” – pomagają np. zapobiegać nadużyciom przy uwierzytelnianiu;
  • „wydajnościowe” – umożliwiają pozyskanie informacji o sposobie korzystania z Serwisu w celu jego optymalizacji;
  • „funkcjonalne” – pozwalają zapamiętać niektóre preferencje Użytkowników, takie jak język lub czcionki, aby przy następnych odwiedzinach Serwis wyświetlił się już z właściwymi ustawieniami;
  • „marketingowe” – pozwalają nam lepiej dopasować treść przekazywanych materiałów, wyłącznie w ramach naszej oferty, do zagadnień, którymi Użytkownicy są rzeczywiście zainteresowani.
3. Insoft Consulting oświadcza, że stosuje technikę ‘cookies’ przede wszystkim w celu analizy oglądalności poszczególnych treści. Informacje te umożliwiają nam lepsze poznanie oczekiwań i preferencji Użytkowników, a także zrozumienie sposobu w jaki Użytkownicy korzystają Serwisu. W konsekwencji pomagają nam udoskonalać nawigację strony oraz na bieżąco dopasowywać ofertę do potrzeb Użytkowników.
4. W większości przeglądarek internetowych pliki ‘cookies’ są domyślnie akceptowane. Użytkownik może jednak szczegółowo zarządzać ich uprawnieniami w ustawieniach przeglądarki, w tym całkowicie zablokować dowolne pliki ‘cookies’ na wszystkich stronach.
5. Insoft Consulting informuje jednocześnie, że całkowita blokada plików ‘cookies’ może uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Serwisu.
6. Do danych otrzymywanych dzięki plikom ‘cookies’ mają dostęp jedynie wybrani, upoważnieni pracownicy Insoft Consulting.

§ 8. Newsletter

1. Regulamin obowiązuje także każdego Użytkownika, który dokonał wpisu na listę mailingową celem subskrypcji na otrzymywanie listu elektronicznego zwanego dalej “newsletterem” Insoft Consulting Sp.zo.o.

2. Usługa subskrypcji newslettera serwisu www.insoftconsulting.pl jest bezpłatna i dostępna dla każdego użytkownika serwisu.

3. Zamówienie usługi newslettera przez użytkownika następuje poprzez dokonanie następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowejwww.insoftconsulting.pl:

  • wpisanie w odpowiednim formularzu adresu poczty elektronicznej, na który użytkownik chce otrzymywać newsletter i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
  • aktywowanie linku zawartego w e-mailu, wysłanym automatycznie na podany przez użytkownika adres, co umożliwia weryfikację poprawności informacji podanych podczas rejestracji.

4. Każdy użytkownik newslettera może zrezygnować z jego otrzymywania poprzez kliknięcie linku: „Rezygnacja z subskrycji”, który znajduje się w każdym newsltterze na dole strony, bądź zgłaszając fakt mailowo na adres: Adres email został ukryty. Wymagany JavaScript..

5. Zamawiając newsletter użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) na potrzeby działalności Insoft Consulting Sp. z o.o.

6. Adres poczty elektronicznej, podany przez użytkownika dla celów subskrypcji newslettera nie będzie przekazywany podmiotom trzecim bez zgody użytkownika.

§ 9. Postanowienia końcowe

Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania go. Zapoznanie się z Regulaminem jest niezbędne – jakiekolwiek reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego dokumentu będą rozpatrywane negatywnie.