Melbud

Melbud

Melbud S.A. jest wykonawcą robót budowlano-montażowych w branży sanitarnej, hydrotechnicznej i melioracyjnej. Specjalizuje się w wykonawstwie oczyszczalni ścieków, pompowni przeciwpowodziowych, jazów elektrowni wodnych, wysypisk komunalnych, kanalizacji, wodociągów,...
Oltrans

Oltrans

Firma OLTRANS działa w branży budowlanej już od przeszło 20 lat. Na jej różnorodną działalność składają się: wykonywanie prac drogowych, ziemnych, wodno-kanalizacyjnych, rozbiórkowo-wyburzeniowych i budowlanych, świadczenie usług transportowo-sprzętowych, produkcja...
Torus

Torus

Torus Sp. z o.o. Sp. k. jest firmą deweloperską powstałą w 2002 r. w Gdańsku. Spółka specjalizuje się w budowie i wynajmie nowoczesnych powierzchni biurowych (jednym z nich jest ALCHEMIA, najnowocześniejszy kompleks wielofunkcyjny w Trójmieście), jednakże w ostatnich...