ROBOD SA działa na rynku już od ponad 20 lat. Firma jest częścią Kistenpfennig AG, która swoją działalność prowadzi na terenie Polski, Niemiec, Rumunii oraz Luksemburga. Głównym celem działalności ROBOD S.A. jest projektowanie i produkcja wysokiej jakości odzieży do pracy i ochronnej, znajdującej szerokie zastosowanie w codziennej pracy oraz kompleksowe wyposażenie przedsiębiorstw w środki ochrony indywidualnej, również w oparciu o usługę outsourcingu BHP. Firma posiada zakład produkcyjny oraz sieć placówek handlowych, rozmieszczonych na terenie kraju m.in. w Gdańsku, Gdyni, Białymstoku, Szczecinie, Wrocławiu i Katowicach.

Od 2009 roku ROBOD S.A. jest użytkownikiem systemu do zarządzania Comarch ERP XL. Nadrzędnym celem tego wdrożenia było uporządkowanie i usystematyzowanie pracy w przedsiębiorstwie oraz poprawa jej organizacji. Procesy przedsiębiorstwa były dość dobrze zidentyfikowane poprzez wdrożony System Zarządzania Jakością (SZJ), natomiast nie były w prawidłowy sposób nadzorowane i dokumentowane (przede wszystkim poprzez ograniczenia funkcjonalne eksploatowanego wówczas systemu). Poprzez funkcjonowanie wielu dokumentów i źródeł informacji poza systemem istniały problemy z dostępem do tej informacji oraz określeniem kto, w jakim zakresie i na jakim poziomie jest odpowiedzialny za określone zadanie. Poprzez wdrożeniem systemu Comarch ERP XL osiągnięto m.in.:

  • szybki dostęp użytkowników do informacji (np. dotyczących poziomu realizacji zamówień, stanów magazynowych w poszczególnych oddziałach, potrzeb zgłaszanych przez klientów itp.),
  • optymalizację stanów magazynowych przez lepsze zarządzanie nimi,
  • zmniejszenie czasu potrzebnego do podejmowania decyzji i reakcji na określone zjawiska.