Użytkownik systemu do zarządzania Comarch ERP XL.

Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów PKS Gdańsk – Oliwa SA jest jedną z wiodących firm branży transportowo-spedycyjnej w północnej Polsce. Firma jest członkiem Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce oraz członkiem-współzałożycielem Polskiej Izby Spedycji i Logistyki w Gdyni.