Melbud S.A. jest wykonawcą robót budowlano-montażowych w branży sanitarnej, hydrotechnicznej i melioracyjnej. Specjalizuje się w wykonawstwie oczyszczalni ścieków, pompowni przeciwpowodziowych, jazów elektrowni wodnych, wysypisk komunalnych, kanalizacji, wodociągów, melioracji, przewiertów i przecisków techniką bezwykopową. Firma zatrudnia 280 pracowników (w tym prawie 50 osób to kadra inżynieryjna), łącznie zrealizowała ponad 300 obiektów, rocznie prowadzi blisko 30 placów budów.

W ramach konsorcjum z Intense Group zrealizowaliśmy wdrożenie rozwiązania IT wspierającego  działalność Melbud w zakresie projektów budowlanych, w oparciu o Platformę Intense, zintegrowanego z systemem Comarch ERP XL.