Loconi Intermodal S.A. – operator intermodalny. Firma zajmuje się organizacją kompleksowego, terminowego i bezpiecznego łańcucha dostaw przy wykorzystaniu transportu kolejowego na możliwie najdłuższym odcinku trasy oraz transportu drogowego na odcinku ostatniej mili.

Firma korzysta z naszych usług od 2014 roku. Wspólnie wdrożyliśmy w jej strukturach rozwiązanie informatyczne oparte na systemie Comarch ERP XL oraz Platformie INTENSE.