GDA Sp. z o.o. zajmuje się produkcją aktywnych kompozytów stosowanych w inżynierii budowlanej oraz w budownictwie kubaturowym. Wyroby firmy znajdują zastosowanie w uszczelnianiu m.in. składowisk odpadów ciekłych i stałych, poboczy dróg i torowisk, wałów przeciwpowodziowych, sztucznych jezior czy przerw roboczych w betonowaniu.

Współpracę z firmą rozpoczęliśmy w 2015 roku. Wdrożone w firmie rozwiązanie informatyczne składa się z programu Comarch ERP XL oraz rozwiązań autorskich przygotowanych przez zespół Insoft Consulting Sp. z o.o.Rozwiązanie to spotkało się z uznaniem zarówno specjalistów z branży, jak i niezależnych ekspertów uzyskując tytuły:

  • Najciekawszego wdrożenia Comarch ERP XL w firmie produkcyjnej w latach 2016-2017 w opinii ekspertów Comarch.
  • Najciekawszego wdrożenia Comarch ERP w latach 2016-2017 według magazynu Computerworld.