Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Spółka z o.o. w Koszalinie istnieje od 1992r., jednak tradycje firmy na Pomorzu Środkowym sięgają 1959 r. Aktualnie jest specjalistycznym, liczącym się w regionie wykonawcą obiektów wodociągowych, kanalizacyjnych, technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków a także instalacji wewnętrznych i sieci technologicznych oraz obiektów melioracyjnych i hydrotechnicznych.

EkoWodrol od 2012 roku użytkuje Platformę INTENSE. Wdrożenie objęło elektroniczny obieg dokumentów, w tym rejestrację i obsługę przetargów, budżetowanie projektów budowlanych z rozbudowanymi kluczami podziałowymi, harmonogramowanie i raportowanie stopnia zaawansowania prac oraz rozbudowane analizy rentowności poszczególnych wydziałów i projektów. Platforma INTENSE jest zintegrowana z systemem finansowo – księgowym Symfonia.