Użytkownik systemu do zarządzania Comarch ERP XL.

Podstawowym obszarem działalności Bati-Invest jest wykonywanie robót budowlanych w charakterze generalnego wykonawcy. Bati-Invest realizuje kompleksowo projekty z zakresu budownictwa komercyjnego obiektów handlowych, usługowych, hotelowych, przemysłowego oraz użyteczności publicznej.