Redakcja i Rada Programowa miesięcznika „Builder” przyznaje co roku wyróżnienia najwyższej jakości produktom i technologiom, które zmieniają oblicze polskiej branży budowlanej, wyznaczając przy tym nowe kierunki dla jej rozwoju. W gronie laureatów tegorocznej VII edycji konkursu TopBuilder 2015 znalazł się nasz Partner – INTENSE Group, uhonorowany w kategorii Produkt IT za Platformę INTENSE do zarządzania procesami biznesowymi i controllingu w budownictwie. Poprosiłam Zarząd INTENSE Group o rozmowę na temat tego prestiżowego wyróżnienia.

Rozmowa z Piotrem Ukowskim – Prezesem Zarządu, Markiem Lipowskim – Wiceprezesem Zarządu ds. Produkcji oraz Markiem Jurkowskim – Wiceprezesem Zarządu ds. Sprzedaży i Konsultingu.

Katarzyna Jagodzińska: Tytuł i statuetka TopBuilder to jedno z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych wyróżnień na polskim rynku budowlanym. Zostaliście nią uhonorowani po raz drugi. Co Waszym zdaniem złożyło się na ten sukces?
Piotr Ukowski:  Naszym mottem przy projektowaniu systemu od samego początku jest „elastyczność i kompleksowość”. Zdaje to doskonale egzamin m.in. właśnie w branży budowlanej, której specyfika wymaga indywidualnego podejścia.

Z firmami budowlanymi działamy od wielu lat, znamy ich problemy i potrzeby i mamy odpowiednio zaprojektowane rozwiązanie.

KJ: Jakie potrzeby klientów były przyczyną stworzenia Platformy INTENSE?
Marek Lipowski: Wśród potrzeb biznesowych charakterystycznych dla firm z sektora budowlanego, które staramy się zaspokajać za pomocą Platformy INTENSE trzeba wymienić cały proces planowania i kontroli realizacji projektu, począwszy od kosztorysu inwestorskiego, przez kroczący budżet projektu, ewidencję i dekretację analityczną wszystkich przychodów i kosztów związanych z projektem, po zaawansowane analizy realizacji budżetu. W Platformie INTENSE obsługujemy też wiele procesów operacyjnych związanych z prowadzeniem prac budowlanych, takich jak produkcja mas bitumicznych i betonu, obsługa wag samochodowych i kompletnej gospodarki magazynowej dla materiałów budowlanych, zarządzanie bazą sprzętu i środków transportu oraz wiele innych.

KJ: Ta różnorodność zastosowań jest premiowana w konkursie TopBuilder. Ale jak to się dzieje, że Platforma INTENSE znajduje zastosowanie zarówno w firmach prowadzących projekty budowlane (budownictwo kubaturowe, drogowe, firmy instalacyjne itp.), jak też u deweloperów czy w biurach projektowych?
PU: Platforma INTENSE, dzięki swej unikalnej architekturze, jest z powodzeniem wdrażana w dużych firmach handlowych, produkcyjnych, usługowych, projektowych, spedycyjnych, a nawet biurach rachunkowych czy w branży medycznej. W tym kontekście możliwość zastosowania np. zarówno w przedsiębiorstwie budującym drogi, jak i u dewelopera komercjalizującego nowy biurowiec brzmi mniej niezwykle. Jest to niewątpliwie duży atut, który jak widać nie umknął Kapitule konkursu.

KJ: Kapituła konkursu, poddając weryfikacji produkty IT, ocenia również ich innowacyjność. Co jest nowego, przełomowego w koncepcji rozwiązania INTENSE Group?
Marek Jurkowski: Najważniejszym elementem jest zmiana sposobu podejścia do informatyki, reprezentowanej dotychczas przez zamknięte funkcjonalnie moduły lub odrębne systemy ewidencyjne, obsługujące wymagane w danej organizacji funkcjonalności.  Zmieniając sposób myślenia z systemów typowo rejestrowych na systemy procesowe, uwalniamy potencjał możliwości implementacji rozwiązania informatycznego, zarówno dla potrzeb obsługi zadań w firmach budowlanych i handlowych, jak też w firmach specjalizowanych – oferujących często skomplikowane usługi lub produkty.

Pozwalamy firmom na implementację w „swoim” systemie własnych doświadczeń, czyli informatyzację „know-how” przedsiębiorstwa. Myślę, że jest to jedna z kluczowych możliwości systemu wyraźnie wyróżniająca rozwiązanie na rynku.

KJ: Jakie największe problemy napotyka przedsiębiorstwo budowlane użytkujące standardowe oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa lub jedynie oprogramowania do księgowości projektu?
MJ: Przedsiębiorstwa budowalne działają często w strukturze niezależnych i niezintegrowanych podsystemów, programów, arkuszy kalkulacyjnych itp. Oczywistym problemem jest przepływ i kompleksowość informacji. Przede wszystkim brak jest pełnej wiedzy z poziomu całości przedsiębiorstwa o aktualnych obciążeniach, prowadzonych projektach, stopniach ich realizacji i w konsekwencji informacji kluczowej dla działania firmy – przepływów pieniężnych, które są uzależnione od realizacji projektów. Firmy prowadzące controlling oparty wyłącznie o system księgowy uzyskują informację o wyniku na projekcie wysokim nakładem prac w momencie, gdy jest już za późno na jakąkolwiek korektę działań w projekcie.

Jeśli chcemy sprawnie działać na rynku budowlanym konieczny jest system controllingu operacyjnego, monitorujący wynik na projekcie czy poszczególnych wierszach budżetowych w chwili lub przed momentem powstania kosztów, a nie dopiero po ich zaksięgowaniu. W bardziej świadomych organizacjach stosowany jest controlling projektów metodą wartości wypracowanej (EVA), reprezentujący realny wynik na projekcie, który jest nie do uzyskania w przypadku oparcia się wyłącznie o system księgowy.

KJ: A użytkownicy Platformy INTENSE – jakie to są firmy, jakie uzyskują efekty z wdrożenia Waszego rozwiązania?
PU: Możemy się pochwalić długą listą referencji, wśród naszych Klientów są zarówno najwięksi, jak i lokalni przedstawiciele branży budowlanej. Oddając im głos:

  • jedna z największych na polskim rynku firm budowlanych Budimex SA potwierdziła, że wdrożenie Platformy INTENSE zwiększyło efektywności prac operacyjnych, skróciło czas obiegu dokumentów, rozszerzyło możliwość raportowania i ułatwiło prowadzenie analiz rentowności.
  • Zarząd Przedsiębiorstwa Budowlanego INTER-SYSTEM oczekiwał od nas wdrożenia Zintegrowanej Platforma Analitycznej, obejmującej całokształt analiz controlingowych w przedsiębiorstwie. Zaskakującym dla klienta efektem zaimplementowanego rozwiązania, (który pierwotnie nie był podnoszony a wręcz traktowany, jako zło konieczne) okazał się Elektroniczny Obieg Dokumentów. W pierwszej fazie identyfikowany był z koniecznością wypełniania szablonów dokumentów w komputerze, bardzo szybko jednak (jeszcze w trakcie wdrożenia) pracownicy firmy zauważyli, że dzięki WorkFlow przepływ informacji jest wielokrotnie szybszy, a jakość samych informacji wielokrotnie lepsza.
  • deweloper MGC INWEST potwierdził, ze dostarczone przez nas rozwiązanie jest niezastąpione w codziennej działalności firmy dewelopersko-budowlanej, zautomatyzowało szereg procesów, z jakimi dotychczas borykała się firma. Za pomocą Platformy INTENSE klient ten obsługuje m.in. wielofirmowy, elektroniczny obieg dokumentów, zarządzanie projektami, budżetowanie i controlling projektów, budżetowanie przychodów i kosztów galerii handlowej, procesy windykacyjne, hurtownię danych, a także zaawansowane możliwości alertowania, analiz oraz dystrybucji raportów wewnątrz organizacji.

KJ: Jakie macie plany na przyszłość?
PU: Ciągle pędzić. W branży IT, kto się zatrzyma, ten się cofa. Corocznie inwestujemy ponad 30% przychodu w badania i rozwój. Konsekwentnie rozwijamy produkt i kompetencje. Stawiamy też na bardzo mocnych merytorycznie Partnerów, takich jak Insoft Consulting, którzy w ścisłej współpracy z nami, z sukcesami wdrażają Platformę INTENSE – w ten sposób znacząco poszerzyliśmy zakres działania.

KJ: Dziękuję za rozmowę.