Takimi informacjami lubimy się dzielić! 13 października, jako pierwsi w historii, zostaliśmy nagrodzeni przez firmę Comarch tytułem Partnera Roku za najciekawsze wdrożenie systemu Comarch ERP XL w firmie produkcyjnej.

Wyróżnienie to zostało przyznane przez kluczowe osoby odpowiedzialne w Comarch za sektor ERP. Przedstawione przez Partnerów wdrożenia, zakończone w latach 2016-2017, analizowano przede wszystkim pod kątem wymiernych korzyści dla klientów i pomocy w zrealizowaniu ich celów biznesowych. Ważne było jednak również to, na ile każde z wdrożeń może być inspiracją dla pozostałych Partnerów.

Jesteśmy tym bardziej dumni, że nasze wdrożenie zostało docenione również przez magazyn IDG Computerworld, który przyznał nam nagrodę za najciekawsze wdrożenie Comarch ERP.

Bardzo cieszymy się z tych wyróżnień i jednocześnie dziękujemy Zarządowi firmy GDA Sp. z o.o. za owocną współpracę, zaangażowanie i możliwość opisania zrealizowanego wspólnie wdrożenia!