Systemy Workflow

Systemy Workflow (ang. work flow – przepływ pracy) mają za zadanie przede wszystkim wspierać obieg dokumentów w firmie i pracę grupową. Są bardzo dobrym uzupełnieniem systemów ERP, które skupiają się na podejściu obiektowym.

Systemy Workflow są nieocenione w firmach, które dbają o doskonalenie procesów wewnętrznych. Dobrze wspierają także wdrożone normy ISO poprzez systemowe egzekwowanie ustalonych procedur i ról.

Przykładowe korzyści biznesowe, które pomaga osiągnąć system Workflow:

  • budowanie przewagi konkurencyjnej dzięki lepszemu dostępowi do informacji i kontroli ich przepływu,
  • skuteczne zarządzanie obiegiem pracy i dokumentów,
  • odciążenie pracowników dzięki automatyzacji czynności,
  • istotne obniżenie kosztów administracyjnych (m.in. przesyłki i telefony),
  • łatwiejsze delegowanie i egzekwowanie zadań,
  • kontrola i doskonalenie efektywności pracy,
  • lepsza ochrona danych i dokumentów,
  • pewniejsza wymiana dokumentów między kontrahentami,
  • zdalny dostęp do pełnej dokumentacji (np. projektu, zlecenia).

Chętnie poznamy Twoje potrzeby, odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy osiągnąć najlepsze korzyści. Skontaktuj się z Insoft Consulting.