enova365

Jeżeli szukasz polskiego systemu ERP o dużych możliwościach, który wesprze Cię w zarządzaniu przedsiębiorstwem, warto przyjrzeć się bliżej enovie365. Jej głównymi zaletami są innowacyjność technologiczna, elastyczność oraz otwartość na rozbudowę.

Moduły dostępne w enova365

Twórcy oprogramowania, poza podstawowymi modułami (takimi jak Kadry i Płace, Księgowość, czy Handel), stworzyli także szereg dodatkowych modułów wspierających specyficzne procesy biznesowe (m.in. Pracownicy Eksportowi, Czas Pracy, EDI). System enova365 posiada także funkcjonalności dostosowane do potrzeb organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej (w szczególności Centrum Usług Wspólnych dla Jednostek Samorządu Terytorialnego).

Dopasowanie do rozmiarów i specyfiki biznesu

Wraz z rozwojem Twojej firmy będziesz w stanie w łatwy sposób dostosować system. Moduły są dostępne na 3 poziomach funkcjonalnych, a przejście między tymi poziomami polega na odblokowaniu obecnych tam funkcjonalności poprzez prostą zmianę licencji. Co więcej, możliwe jest łączenie w jednej instalacji modułów z różnych poziomów funkcjonalnych.

Jednocześnie dzięki nowoczesnej architekturze, enova365 jest otwarta na integrację z oprogramowaniem firm trzecich oraz posiada szerokie możliwości rozbudowy o rozwiązania informatyczne odpowiadające unikalnym potrzebom Twojego przedsiębiorstwa.

Różne sposoby dostępu do danych

Wielką zaletą systemu enova365 jest to, że na poziomie bazy danych, logiki biznesowej i funkcjonalności pozostaje taki sam. Oznacza to, że niezależnie czy zechcesz korzystać z niego stacjonarnie (okienkowo), z poziomu przeglądarki na komputerze, z tabletu, czy z telefonu, do Twojej dyspozycji będą wszystkie funkcjonalności systemu.

Wersja mobilna

Aplikacja enova365 na urządzenia mobilne daje możliwość zarządzania sprzedażą, procesami wewnętrznymi czy finansami firmy w dowolnym momencie. Rozwiązania, znane z ekranu komputera zostały przeniesione i dopasowane do specyfiki dotykowego interfejsu. 

Aplikacja mobilna enova365 (youtube.com)

Wersja chmurowa

enova365 jest pierwszym polskim systemem ERP, który można uruchomić jako aplikację w interfejsie HTML z poziomu platformy Microsoft Azure. Taki model dostępu (Software as a Service) daje szereg istotnych korzyści, wśród których są:

  • brak kosztów związanych z zakupem i utrzymywaniem serwera;
  • brak wstępnego kosztu zakupu systemu (model abonamentowy);
  • dostęp do systemu niezależnie od urządzenia oraz lokalizacji;
  • możliwość sezonowej zmiany liczby użytkowników;
  • automatyczna aktualizacja oprogramowania (w cenie abonamentu);
  • najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz stabilności usługi.

System enova365 można też uruchamiać w innych chmurach – zarówno publicznych, jak i prywatnych.

 

Elastyczność i skalowalność systemu enova365 pozwala generować długofalowe oszczędności w przedsiębiorstwie, korzystać jedynie z funkcjonalności niezbędnych w danym momencie, a w razie potrzeby podnosić stopień ich zaawansowania. Sprawia to, że zarządzanie rozwiązaniem informatycznym zbudowanym na bazie enova365 jest przyjazne dla użytkownika, nie wymaga angażowania dużych środków, czy dużego nakładu pracy.

Chcesz poznać pełnię możliwości enova365? Skontaktuj się z nami!