Systemy Business Intelligence (BI)

Systemy do analityki biznesowej (ang. Business Intelligence – BI) mają na celu przekształcanie danych ilościowo-wartościowych, znajdujących się zazwyczaj w systemach ERP, w informacje o sytuacji przedsiębiorstwa. Informacje te są podstawą wiedzy istotnej do podejmowania decyzji biznesowych.

Dzięki systemom BI można w praktyce kontrolować działalność przedsiębiorstwa poprzez szczegółowe monitorowanie przychodów, kosztów, rotacji towarów w magazynie i innych kluczowych wskaźników biznesowych. Warto zwrócić uwagę, że systemy BI oferują często również możliwość planowania finansowego.

Przykładowe korzyści, które firmy mogą osiągnąć dzięki wdrożeniu systemów Business Intelligence to:

  • budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o szybki dostęp do kluczowych informacji,
  • odciążenie pracowników poprzez automatyzację generowania raportów,
  • poprawa bezpieczeństwa najważniejszych informacji,
  • bieżąca kontrola kosztów i stopnia realizacji celów,
  • dokładniejsze prognozowanie i planowanie,
  • dobra wizualizacja wybranych informacji (automatycznie tworzone tabele, wykresy).

Chętnie poznamy Twoje potrzeby, odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy osiągnąć najlepsze korzyści. Skontaktuj się z Insoft Consulting.