Branża spedycyjna

Firmy z branży spedycyjnej działają na rynku charakteryzującym się bardzo dużą konkurencją, wysokimi kosztami, a także znaczną liczbą regulacji prawnych. Oczywistym jest więc, że szukają wszelkich rozwiązań mogących przyczynić się do optymalizacji działalności, w tym zwiększenia marży.

Niestety, z powodu dużej niejednorodności firm tradycyjne, branżowe systemy informatyczne mają problemy z wsparciem tych potrzeb, ponieważ muszą opierać się na jakimś „typowym” modelu firmy. W odpowiedzi na oczekiwania naszych Klientów udało nam się znaleźć odpowiednie rozwiązania. Po przetestowaniu ich w praktyce jesteśmy przekonani, że mogą przynieść m.in. następujące korzyści:

Większa kontrola marży i płynności

Już na etapie ofertowania system automatycznie wylicza marżę kwotową i procentową w oparciu o zdefiniowane cenniki i aktualne kursy walut. Dzięki temu firma dostaje natychmiastową odpowiedź ile może zarobić i jakie ma możliwości negocjacyjne. System może również kontrolować limity zadłużenia klientów przed realizacją zlecenia, dzięki czemu pomaga ograniczyć ryzyko wynikające z zatorów płatniczych.

Zmniejszenie pracochłonności procesów

Dzięki wbudowanym mechanizmom automatyzacji, system odciąża użytkowników w wykonywaniu powtarzalnych czynności. Przykładem jest generowanie zleceń z zatwierdzonych ofert lub wystawianie faktur. System upraszcza również obsługę ofert, które mogą być tworzone ręcznie, skopiowane z innej oferty lub wygenerowane z szablonu.

Kontrola zgodności z przepisami

Dzięki programowalnym procesom, system pomaga spełniać wszystkie wymagania prawne. Może to być weryfikacja ważności licencji przewoźnika w momencie przydzielania mu zamówienia lub alert o zbliżającym się przeglądzie technicznym pojazdu.

Większa szybkość i poprawność procesów

System typu BPM/Workflow pozwala na wymuszenie określonego przepływu pracy i zmniejszenie ryzyka popełnienia błędów przez użytkownika. Możliwość utworzenia przepływów wielowariantowych pozwala np. na zaprogramowanie różnych zadań i dokumentów w zależności od typu zlecenia.

Zgrupowanie wszystkich powiązanych obiektów (oferty, operacje, zapytanie i faktury) w wirtualne teczki pozwala na przejrzyste zarządzanie wielką ilością dokumentów. Dzięki łatwemu przydzielaniu uprawnień, każdy użytkownik widzi jedynie te dokumenty, do których ma uprawnienia, co znacznie skraca czas potrzebny na ich odszukanie w systemie.

Zaawansowane możliwości rozliczeń i raportowania

System umożliwia dopasowanie rozliczeń do potrzeb firmy. Przykładowo, pozycje operacji spedycyjnej mogą posiadać informację czy dotyczą całego transportu czy indywidualnego kontenera, co pozwala na zautomatyzowanie wyliczania kosztów. Możliwe jest również rozliczanie większej liczby operacji na jednej fakturze.

Istnieje możliwość przygotowania indywidualnych raportów podsumowujących wybrane obszary działalności, np. informacje o wszystkich zleceniach spedycyjnych dotyczących konkretnego kraju / miasta / portu / terminalu.

Tak naprawdę powyższa lista mogłaby być znacznie dłuższa i zależy w dużej mierze od Państwa. Dobierane przez nas systemy są bowiem na tyle elastyczne, że można za ich pomocą wesprzeć wiele innych procesów, zwłaszcza tych stanowiących o przewadze konkurencyjnej firmy.

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania informacji o możliwościach systemów w kontekście Państwa potrzeb, a także do zapoznania się ze szczegółowym opisem naszego wdrożenia w firmie spedycyjnej All Lines Logistics.

Przeczytaj opis wdrożenia