Branża budowlana

W szeroko rozumianej branży budowlanej można znaleźć przedsiębiorstwa zajmujące się różnymi rodzajami działalności. Są wśród nich m.in. biura projektowe, deweloperzy, firmy wykonawcze i zarządzające nieruchomościami. Nierzadko jedna firma łączy kilka z tych ról. Są jednak oczywiście elementy wspólne, takie jak duża ilość dokumentów, zarządzanie wieloma kategoriami zasobów (np. ludźmi, sprzętem itd.), pracami grupowa, czy rozliczenia z wieloma podmiotami.

Uwzględniając dodatkowo fakt, że w wielu firmach istnieją procesy specyficzne, charakterystyczne jedynie dla nich, dużym wyzwaniem jest wsparcie ich działalności za pomocą rozwiązań IT.

Odpowiedzią na te potrzeby może być elastyczny system BPM/Workflow – Platforma Intense. Został on stworzony z myślą o branży budowlanej z mocnym nastawieniem na możliwość dostosowania do konkretnej firmy. Pozwala osiągnąć konkretne korzyści w kluczowych aspektach działalności, jak np.:

Proces planowania inwestycji

 • Sprawniejsze zbieranie i ocena niezbędnej dokumentacji (akty własności, mapy geodezyjne, plany zagospodarowania terenu itp.);
 • Lepszy obieg pracy dzięki możliwości przydzielania (również automatycznego) zadań i kontroli ich wykonania.

Proces przygotowania inwestycji

 • Skuteczne zarejestrowanie wszystkich dokumentów dotyczących projektu budowlanego (np. projekty, wypisy z ksiąg wieczystych, akty notarialne, czy zezwolenia) w jednej, wirtualnej teczce;
 • Łatwiejsze opracowywanie harmonogramów rzeczowo-finansowych i budżetów;
 • Przejrzyste tworzenie i zarządzanie umowami z gestorami sieci;
 • Szybsze wygenerowanie niezbędnych wniosków do organów administracji (np. o pozwolenia na budowę).

Proces realizacji inwestycji

 • Przejrzyste zarządzanie dokumentami związanymi z wyborem podwykonawców (np. umowami);
 • Skrócenie czasu wielu czynności (np. dzięki generowaniu protokołów odbioru bezpośrednio z umów);
 • Dokładne i aktualne informacje dot. stopnia realizacji prac (raporty);
 • Sprawny obieg dokumentów między centralą, oddziałami i placami budów;
 • Lepsze wykorzystanie zasobów (ludzie i sprzęt) dzięki szczegółowym harmonogramom ich wykorzystania.

Proces wynajmu / sprzedaży inwestycji

 • Sprawniejsza obsługa klientów wynikająca m.in. z możliwości generowania ofert i umów na podstawie wcześniej utworzonych;
 • Kompleksowe wsparcie projektów adaptacji lokali (zgłoszenia dostosowania, koordynacja prac, weryfikacja/odbiory).

Proces eksploatacji inwestycji

 • Przejrzyste zarządzanie umowami najmu, wraz z wersjonowaniem oraz automatycznym tworzeniem aneksów;
 • Zmniejszenie ilości pracy dzięki automatycznym aktualizacjom dokumentów powiązanych z umową w przypadku jej zmiany;
 • Skuteczniejsze wsparcie procesów waloryzacji umów, np. poprzez automatyczne ich wyszukiwanie i generowanie odpowiednich pism wychodzących;
 • Szybsze rozliczenia z najemcami (rozbijanie kosztów, naliczanie czynszu i fakturowanie);
 • Polepszenie jakości obsługi zgłoszeń serwisowych (np. przypomnienia o zbliżających się przeglądach).

Dzięki zaawansowanym funkcjonalnościom analizy i raportowania, na wszystkich wymienionych etapach realizacji inwestycji można utworzyć zestawienia i raporty w oparciu o dane pochodzące z wielu różnych źródeł (np. systemu księgowego, hurtowni danych, modułu budżetowego, czy obiegu pracy).

Wyjątkowe dopasowanie do wymagań branży budowlanej i projektowej zyskało uznanie ekspertów miesięcznika Builder, którzy dwukrotnie przyznali Platformie INTENSE tytuł produktu roku.

Wśród firm z branży budowlanej, korzystających z Platformy INTENSE, są np.: