Przedsiębiorcy z województwa pomorskiego mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów inwestycyjnych. Agencja Rozwoju Pomorza, która jest gospodarzem części programu regionalnego dla województwa pomorskiego, ogłosiła bowiem pierwszy konkurs dla firm z sektora MSP.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów inwestycyjnych w poddziałaniu 2.2.1 “Inwestycje Profilowane – wsparcie dotacyjne”. W tym konkursie do dyspozycji jest ok. 64 mln złotych, a wnioski o dotacje można składać od 1 lutego do 15 marca 2016 r.

Konkurs 2.2.1 pozwala w/w przedsiębiorstwom m.in. na inwestycje w technologie informacyjno-komunikacyjne podnoszące ich efektywność. Inne priorytety tego działania to poszerzenie rynków zbytu lub palety oferowanych przez przedsiębiorstwa produktów/usług oraz inwestycje zmniejszające energochłonność procesów produkcyjnych. W ramach działania możliwa jest rozbudowa infrastruktury firm (obiektów, maszyn, instalacji), zakup nowych środków trwałych, niezbędnych do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej, a także przeprowadzenie zmian procesu produkcyjnego lub zmian w zakresie sposobu świadczenia usług (również e-usług). Możliwe jest również wprowadzenie zmian organizacyjnych, polegających na wdrożeniu systemów zarządzania przedsiębiorstwem i informatyzacji procesów produkcyjnych.

Konkurs przewiduje m.in. dofinansowanie:

  • środków trwałych (serwery, komputery wraz z kosztami instalacji itp.),
  • wartości niematerialnych i prawnych (np. licencje, wraz z kosztami instalacji).

Nie ma określonej minimalnej wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wartość tych wydatków to 2 mln zł. Poziom dofinansowania wynosi od 45 do 55% kosztów kwalifikowalnych –  w zależności od wielkości firmy oraz wybranej formy pomocy (publiczna czy de minimis).

Preferowane będą m.in. projekty:

  • partnerskie, w tym realizowane w ramach współpracy sieciowej między przedsiębiorstwami,
  • ukierunkowane na zdobywanie nowych rynków, w tym na wzrost aktywności eksportowej.

Dokumenty konkursowe oraz informacje o spotkaniach informacyjnych, planowanych w dniach 2, 4, 9 i 11 lutego b.r., dostępne są na stronie Agencji Rozwoju Pomorza, pełniącej rolę Instytucji Pośredniczącej: www.arp.gda.pl

Zachęcamy również do kontaktu z nami, ponieważ od 1,5 roku dokładnie analizujemy temat dotacji na projekty IT w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Mamy wsparcie ekspertów z Centrum Finansowania Comarch oraz niezależnych firm doradczych, oferujących kompleksowe przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej. Chętnie podzielimy się naszym know-how z przedsiębiorstwami zainteresowanymi podnoszeniem efektywności poprzez wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie (np. ERP, MRP, WMS, czy Workflow).