Informujemy, iż jest już dostępna nowa wersja Comarch ERP Optima 2021.0.1.


Nowa odsłona systemu Comarch ERP Optima to przede wszystkim szereg zmian podnoszących wydajność programu w zakresie m.in. naliczania wypłat oraz księgowania dokumentów. Firma Comarch wprowadziła możliwość uzupełnienia kodu JPK_V7 na formularzu kategorii. Umożliwiono także nadawanie cech kompletowanemu towarowi złożonemu oraz wprowadzono kontrolę limitu 14 dni urlopu ojcowskiego.

 

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane z przepisami:

• Umożliwiono naliczenie deklaracji: VAT-8(11), VAT-9M(10) na nowych formularzach obowiązujących za okres rozliczeniowy od października 2020 roku wraz z ich wydrukami oraz eksportem do systemu e-Deklaracje.
• Dodano możliwość uzupełnienia kodów związanych z plikiem JPK_V7 na formularzu kategorii i przeniesienia ich na dokument w rejestrze VAT.

 

Nowości Comarch ERP Optima 2021.0.1, które zasługują na szczególną uwagę:

• Wprowadzono funkcjonalność pobierania rachunków bankowych kontrahentów z Wykazu podatników VAT.
• Podczas tworzenia nowej bazy firmowej umożliwiono kopiowanie ustawień z innej firmy.
• Wprowadzono dwa nowe moduły Sztuczna inteligencja oraz Robotyzacja zawierające dostępne w programie funkcje automatyzujące pracę oraz elementy sztucznej inteligencji.
• Wprowadzono szereg zmian podnoszących wydajność programu, m.in. liczenia płac oraz księgowania.
• Umożliwiono nadawanie cech kompletowanemu towarowi złożonemu oraz wskazywanie konkretnej partii dostawy dla składników, na podstawie których jest kompletowany towar złożony.
• Wprowadzono możliwość automatycznego wskazywania rozchodowanych partii towarów na dokumentach zgodnie z metodą wyceny magazynu.
• Dodano możliwość drukowania kodów JPK_V7 na wydrukach Eko dla Faktur Sprzedaży (w tym Faktur VAT Marża, Faktur Zaliczkowych) oraz dla korekt.
• Wprowadzono automat do wysyłki faktur pocztą e-mail. Funkcja umożliwia automatyczne wysyłanie pocztą mailową faktur sprzedaży, które zostały dodane w programie oraz nie zostały wcześniej wysłane za pomocą skrzynki pocztowej skonfigurowanej w module CRM.
• Umożliwiono dodanie wzorcowych schematów księgowych.
• Z poziomu rejestru VAT wprowadzono możliwość seryjnego dodawania pojedynczych dokumentów wewnętrznych, seryjnej zmiany formy i terminu płatności, seryjnej zmiany podmiotu/ płatnika, seryjnej aktualizacji danych podmiotu oraz seryjnej zmiany stawki VAT przy zmianie kategorii.
• Wprowadzono funkcjonalność przenoszenia Faktur Sprzedaży wystawionych za usługi księgowe w firmie Biura rachunkowego bezpośrednio do rejestru VAT zakupu w firmie Klienta.
• Dodano wydruk struktury wiekowej rozrachunków.
• Wprowadzono kontrolę limitu 14 dni dla urlopu ojcowskiego.
• Umożliwiono odnotowanie w historii zatrudnienia informacji o okresach niewliczanych do stażu pracy.

 

Funkcje poszerzające integrację z ERP 4.0:

• W Analizach BI na potrzeby raportowania z większych baz zostały dodane raporty ograniczające zakres zaciąganych danych. Inną nowością dla dużych Klientów jest raport zbiorczego przeterminowania płatności. Dodano obszar ofert handlowych z CRM. Poza tym w dalszym ciągu rozwijany jest obszar analiz kadrowo płacowych. Dodano m.in. zestawienia czasu pracy, godziny nocne, przyczyny nieobecności, terminy badań.

 

Nowości i zmiany w wersji 2021.0.1 

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszym wsparciem w aktualizacji lub zakupem systemu, prosimy o kontakt z naszym Zespołem Sprzedaży: Adres email został ukryty. Wymagany JavaScript.