Już od lipca tego roku część przedsiębiorców będzie objęta nowymi obowiązkami podatkowymi, do których należy dostosować systemy pełniące funkcje finansowo-księgowe (np. ERP).

Zgodnie z uchwaloną 13 maja 2016 r., przez Sejm, ustawą, mają ulec zmianie obowiązki podatkowe wszystkich przedsiębiorców. Dotyczą one tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

Czym jest JPK?

Jest to specjalny plik elektroniczny, generowany z systemu finansowo-księgowego (lub ERP), który ma być przekazywany organom podatkowym. Plik ten obejmuje następujące 7 struktur:

  • księgi rachunkowe,
  • wyciągi bankowe,
  • dane z magazynu,
  • ewidencje zakupu i sprzedaży VAT,
  • faktury VAT,
  • podatkową księgę przychodów i rozchodów,
  • ewidencję przychodów.

Musi on być też zgodny ze strukturą logiczną, której wymaga Ministerstwo Finansów.

Co to oznacza w praktyce?

Aby firmy mogły spełnić te wymagania, konieczna jest aktualizacja systemów finansowo-księgowych i ERP. Duzi przedsiębiorcy mają na to czas do końca czerwca, mali i średni do końca roku, a mikro-przedsiębiorcy do końca przyszłego roku.

Warto podkreślić, że przekazywanie JPK odbywać się ma w dwóch zakresach, które zostały odmiennie uregulowane.

Pierwszy dotyczy przekazania do organów kontroli skarbowej ksiąg rachunkowych, ksiąg pomocniczych oraz rejestrów podatkowych w 7 wymienionych wyżej strukturach. Odbywa się to na żądanie organu.

Drugi zakres dotyczy jedynie ewidencji VAT (również w strukturze JPK), która ma być przekazywana co miesiąc, bez wezwania.

Szczegółowo, wraz z datami, przedstawia to infografika na końcu wpisu.

Jakie kroki podjąć?

Warto zawczasu się przygotować, gdyż poza aktualizacją oprogramowania może zajść potrzeba modyfikacji dotychczasowych metod pracy, np. zasad przyjętej polityki rachunkowości.

Odpowiednie zaplanowanie i wprowadzenie zmian jest tym bardziej ważne, że przedsiębiorca, który zlekceważy nowe obowiązki naraża się na ryzyko sankcji z art. 80 kodeksu karnego skarbowego. Oznacza to kary w wysokości do 3 mln zł za niedostarczenie ewidencji i do 6 mln zł za złożenie jej w sposób nieprawdziwy.

Poniżej zamieszczamy infografikę przygotowaną przez firmę Comarch. Obrazuje ona, w przystępny sposób, kogo, od kiedy i w jakim zakresie obowiązują zmiany oraz jak się do nich przygotować.

Bieżące informacje dostępne są również na stronach Ministerstwa Finansów.

Opracowanie: Comarch S.A.