W lutym b.r. organizowaliśmy wraz z Comarch S.A. konferencję „Perspektywa 2014 – 2020 – nowe dotacje na inwestycje IT”. Jej krótkie podsumowanie zrealizował Marek Kański – redaktor programu Pomorska Kronika Biznesu z TVP Gdańsk, który specjalnie w tym celu nas odwiedził.

Dwa dni przed naszą konferencją, po wielu miesiącach negocjacji, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego otrzymał od Komisji Europejskiej informację o zaakceptowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Jest to największy program finansowy w historii regionu – Pomorze będzie miało bowiem do dyspozycji 8 miliardów złotych. Tą bardzo dobrą informacją dzielił się z widzami Pomorskiej Kroniki Biznesu Marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk.

Co zostanie sfinansowane z funduszy europejskich? Urząd Marszałkowski skoncentruje się na inwestycjach w projekty innowacyjne i te związane ze specjalizacjami regionu. Jednym z pomorskich priorytetów jest sektor IT. Dlatego w doborowym towarzystwie Pana Marszałka pojawili się w ww. programie przedstawiciele Insoft Consulting oraz Comarch – organizatorów konferencji, dotyczącej dotacji na inwestycje w IT.

Joanna Dominiak – Kierownik Centrum Finansowania Comarch S.A. – omówiła przeszkody i bariery w sięganiu przez przedsiębiorstwa po środki unijne, ale również nowe możliwości finansowania inwestycji polskich firm, jakie pojawią się w regionach w związku nową perspektywę unijną.

Arkadiusz Miedziński – Prezes Zarządu Insoft Consulting – zwrócił uwagę iż obecna pespektywa jest ukierunkowana na takie dziedziny jak badania i rozwój. Wiele z takich procesów można wspierać rozwiązaniami informatycznymi. Jednocześnie proponował aby do wdrożenia rozwiązania informatycznego podejść jak do działalności inwestycyjnej. Jest to bowiem podobne przedsięwzięcie jak zakup środków transportu, nowej technologii, parku maszynowego. Należy więc wyjść od tego czy mamy rzeczywistą potrzebę, którą chcemy wesprzeć poprzez finansowanie, ale przede wszystkim czy uzyskamy dzięki temu efekt w formie zwiększenia przychodów lub konkurencyjności.

Joanna Bałut – Product Manager Comarch ERP Mobile w Comarch S.A. – zwróciła uwagę na mocny trend, jakim jest mobilność. Mówiła o tym, że aplikacje mobilne mają realny wpływ na sposób prowadzenia biznesu. Swoją wypowiedź oparła na przykładzie przedsiębiorstwa, które wykorzystuje je do zwiększenia produktywności, jak również do zdalnego kontrolowania wyników firmy.

Zachęcam do obejrzenia odcinka Pomorskiej Kroniki Biznesu z naszym udziałem.

Na koniec przytoczę słowa Prezesa naszej firmy, który podkreślił, że konferencja służyła temu żeby wzajemnie się zainspirować, porozmawiać na temat planów rozwojowych i stosunkowo wcześnie rozpocząć przygotowywanie wniosku unijnego. Pierwsze terminy ogłoszenia konkursów to wprawdzie drugi – trzeci kwartał b.r., ale aplikowanie o fundusze unijne wiąże się z precyzyjnym określeniem potrzeb przedsiębiorstwa, a także zebraniem wymaganej dokumentacji, niezbędnej do przygotowania merytorycznego wniosku (oraz załączników). Spełnienie powyższych warunków już teraz umożliwi znalezienie najkorzystniejszego sposobu sfinansowania inwestycji i złożenie wniosku w pierwszym terminie.

Dlatego jeżeli planujecie Państwo w bieżącym lub przyszłym roku inwestycje informatyczne i jesteście zainteresowani pozyskaniem dotacji na ten cel, zachęcam do kontaktu z nami już teraz.