Zazwyczaj największą uwagę przyciągają rozbudowane wdrożenia w powszechnie rozpoznawanych firmach. Zdarza się jednak, że wdrożenie w niedużej firmie przynosi tak ciekawe wyzwania, że zyskuje uznanie i wyróżnienia ze strony ekspertów i dziennikarzy branżowych.

Poniżej prezentujemy Państwu historię takiego projektu. Zrealizowaliśmy go wspólnie z firmą GDA Sp. z o.o., której produkty zapewniają bezpieczeństwo wielomilionowych inwestycji w różnych regionach świata. Opisujemy wyzwania, przed którymi stanęliśmy, rozwiązanie, na jakie zdecydował się nasz Klient, a także efekty, jakie udało się osiągnąć.

O KLIENCIE

Współpracę z firmą GDA Sp. z o.o. rozpoczęliśmy w 2015 roku. W tym czasie przedsiębiorstwo przygotowywało się do rozpoczęcia swojej działalności – produkcji aktywnych kompozytów stosowanych w inżynierii budowlanej oraz budownictwie kubaturowym. Ich najważniejsze zastosowania to uszczelnianie składowisk odpadów ciekłych i stałych, poboczy dróg i torowisk, wałów przeciwpowodziowych, sztucznych jezior, konstrukcji oraz zabezpieczanie przerw roboczych w betonowaniu.

Stanęliśmy przed zadaniem sprawnego dostosowania gotowego, z założenia trochę sztywnego, systemu ERP do elastycznych procesów GDA Sp. z o.o. oraz rozbudowanych wymagań w zakresie identyfikowalności i kontroli jakości. System ten miał umożliwić rejestrowanie i analizowanie jednocześnie bardzo wielu danych na tyle sprawnie, by nadążać za tempem produkcji.

W przedsiębiorstwie działa bowiem jednocześnie 5 linii produkcyjnych, a kolejne partie wyrobów są gotowe co kilka minut.
Po przeanalizowaniu potrzeb naszego Klienta zaproponowaliśmy rozwiązanie informatyczne, którego głównym elementem jest system Comarch ERP XL. Specyficzne procesy postanowiliśmy wesprzeć rozwiązaniami dodatkowymi.

WYZWANIA

Pełna identyfikowalność 

By odnieść sukces w branży, w której działa GDA Sp. z o.o. należy przede wszystkim zagwarantować produkty najwyższej jakości i przedstawić na to dowody. Na szali znajduje się bowiem bezpieczeństwo wielomilionowych inwestycji. Niezbędne jest zapewnienie pełnej identyfikowalności partii produktów, aby możliwe było ustalenie, z której dostawy surowców dana partia została wytworzona i jakie parametry jakości zbadano.

W celu zapewnienia identyfikowalności, wdrożyliśmy system oznaczeń żeby móc powiązać konkretną partię wyrobów gotowych z właściwą partią surowców. W momencie przyjęcia surowców każda partia otrzymuje swój unikalny numer wewnętrzny. Dodatkowo istnieje możliwość zapisania numeru partii producenta oraz wagi dostawy. Dzięki zastosowaniu mechanizmów kodów kreskowych oraz kolektorów, wszystkie surowce, półprodukty oraz produkty, a także ich przesunięcia są rejestrowane. Tym samym wdrożone rozwiązanie gwarantuje ciągłość identyfikacji.

Aby zwiększyć niezawodność w zakresie identyfikowalności i umożliwić maksymalnie sprawne wiązanie partii wyrobów gotowych z partiami surowców, przygotowaliśmy rozwiązanie dodatkowe wspierające proces rejestracji produkcji. W celu zapewnienia wysokiej ergonomii opiera się ono na funkcjonalności kodów kreskowych.

Rozwiązanie to umożliwia:

 • Rejestrację operacji produkcyjnych.
 • Podgląd stanów magazynowych oraz przeliczanie zasobów.
 • Generowanie dokumentów RW.
 • Możliwie bliskie rzeczywistości rozliczanie kosztów wytworzenia danej partii wyrobu gotowego.
 • Generowanie dokumentu PW w oparciu o dynamiczną wycenę z dodaniem atrybutów (ilość rolek, waga netto, waga brutto oraz długość rolki).
 • Automatyczny wydruk etykiety wyrobu gotowego w oparciu o sparametryzowany algorytm.

Zapewnienie elastyczności

Zarząd GDA Sp. z o.o. postanowił zbudować przewagę konkurencyjną na elastyczności, która na poziomie operacyjnym przekłada się m.in. na:

 • Realizację niestandardowych zamówień.
 • Krótki czas ofertowania.
 • Elastyczne podejście do realizacji zamówień (czasem z dnia na dzień).
 • Możliwość dostosowania zakresu kontroli jakości.
 • Niestandardowe opakowania i oznaczenia produktów.
 • Rozwiązania logistyczne dostosowane do potrzeb odbiorców.

Rozbudowane możliwości konfiguracji systemu Comarch ERP XL w zakresie sprzedaży i logistyki zaspokoiły większość wymagań GDA Sp. z o.o. co do elastyczności. Przygotowane rozwiązania dodatkowe zapewniły z kolei użytkownikom większe możliwości w zakresie oznaczania produktów, rozliczania produkcji i kontroli jakości.

Oznaczanie produktów
Wdrożone rozwiązanie dodatkowe umożliwia automatyczne wygenerowanie i wydrukowanie etykiety wyrobu gotowego. Etykieta jest generowana w oparciu o bardzo sparametryzowany algorytm i może zawierać m.in.:

 • kod kreskowy z numerem seryjnym,
 • nazwę handlową wyrobu,
 • długość, szerokość i wagę wyrobu,
 • deklarowaną wartość parametrów jakości,
 • znak CE.

Rozliczanie produkcji
W rozwiązaniu dodatkowym udostępniliśmy także mechanizm możliwie bliskiego rzeczywistości, automatycznego rozliczania kosztów wytworzenia danej partii. Odbywa się to już w momencie zejścia partii z linii produkcyjnej, w oparciu o dane z systemu Comarch ERP XL oraz algorytm ustalony wspólnie z naszym Klientem. Wykorzystywane są do tego m.in. wartość surowców, którą przenieśliśmy na dokument RW, a także technologiczny koszt zasobów (maszyny, pracownicy, gniazda robocze itp.), który ujęty jest w technologii produkcji danego wyrobu.

Kontrola jakości
System kontroli jakości w GDA Sp. z o.o. obsługuje aż 160 parametrów. Stworzone przez nas rozwiązanie dodatkowe pozwala w sposób ergonomiczny rejestrować wyniki poszczególnych pomiarów. Są one zapisywane w dodatkowych tablicach bazy danych, a na ich podstawie, w oparciu o przekazane wzory, wyliczane są parametry kontroli jakości. Raport kontroli jakości dla każdej partii można wygenerować z wykorzystaniem funkcjonalności raportu podpiętego kontekstowo w systemie Comarch ERP XL.

Szybkość wdrożenia

Poszukiwanie rozwiązania IT odbywało się równolegle z powstawaniem całego przedsiębiorstwa GDA Sp. z o.o. Konieczne było szybkie wdrożenie systemu w zakresie podstawowej ewidencji, niezbędnej na tym początkowym etapie m.in. do obsługi spraw kadrowych, zakupu środków trwałych itp. Na wsparcie działalności produkcyjnej było dodatkowe kilka miesięcy, ponieważ miała ona ruszyć dopiero po pewnym czasie. Wdrożenie w zakresie podstawowej ewidencji rozpoczęło się w październiku 2015 r., a zakończyło w grudniu 2015 r. Pozostała część wdrożenia, która objęła moduł produkcji wraz z rozwiązaniami dodatkowymi zakończyła się w lipcu 2016 r.

„Wdrożenie poszło sprawnie, a osoby na produkcji mogły rozpocząć pracę już po podstawowym przeszkoleniu. Współpraca z Insoft Consulting Sp. z o.o. układa się zdecydowanie dobrze. To czego oczekiwaliśmy i co ustaliliśmy, zostało wdrożone. Najważniejsze, że jest dobra komunikacja, bo dzięki temu problemy da się rozwiązywać na bieżąco.”

Grażyna Kubicka

Prezes Zarządu, GDA Sp. z o.o.

OSIĄGNIĘTE KORZYŚCI

 • Wsparcie pełnej identyfikowalności.
 • Wdrożone rozwiązanie jest zgodne z przyjętym przez przedsiębiorstwo założeniem budowania przewagi konkurencyjnej na elastyczności.
 • Szybkie generowanie dokumentów i etykietowanie, a także zapewnienie aktualnej informacji o stanach magazynowych przyczyniło się m.in. do skrócenia czasu przygotowania wysyłki wyrobów gotowych.
 • Automatyczne rozliczanie kosztów wytworzenia każdej partii wyrobów gotowych pozwoliło w sposób precyzyjny analizować rentowność każdego zlecenia, a także porównywać różnice między kosztami rzeczywistymi i bazującymi na wcześniejszych kalkulacjach.
 • Obsłużenie wypracowanego w firmie systemu kontroli jakości zapewniło osiągnięcie zgodności z normami ISO oraz ułatwiło uściślanie wewnętrznych norm jakości GDA Sp. z o.o. dając gwarancję, że firma będzie w stanie je zrealizować.
 • Możliwość rezygnacji z dokumentacji papierowej zaoszczędzi w przyszłości jeszcze więcej czasu.
 • Sprawne, rozłożone na etapy wdrożenie umożliwiło szybkie rozpoczęcie działalności firmy.

„Comarch ERP XL jest dla takich firm jak nasza. Dzięki wdrożonym rozwiązaniom otrzymaliśmy łatwe w użyciu narzędzie, pozwalające na prawidłowe śledzenie pochodzenia wyrobów, co jest niezbędne dla tego typu produkcji.”

Andrzej Lenard

Dyrektor Zarządzający, GDA Sp. z o.o.

PODWÓJNY SUKCES

Zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązania informatycznego w firmie GDA Sp. z o.o. było dla nas niezwykle ciekawym doświadczeniem. Możliwość współpracy z Klientem już w początkowej fazie budowania firmy sprawiło, iż zaproponowane rozwiązanie w sposób kompleksowy wspiera procesy kluczowe dla budowania przewagi rynkowej.

Miarą sukcesu jest nie tylko zadowolenie Klienta, ale też uznanie zewnętrznych ekspertów. Wdrożenie w firmie GDA Sp. z o.o. zostało uznane przez producenta systemu – firmę Comarch – za najciekawsze wdrożenie Comarch ERP XL w firmie produkcyjnej w latach 2016-2017. Zostało ono docenione także przez redakcję magazynu Computerworld, która przyznała mu tytuł najlepszego wdrożenia Comarch ERP w latach 2016-2017.