O FIRMIE

PKP Cargo Tabor Pomorski Sp. z o.o. zajmuje się kompleksową naprawą taboru kolejowego – zarówno wagonów, jak i lokomotyw. Spółka posiada 3 oddziały w Tczewie, Gdyni i Olsztynie. Firma powstała z wydzielenia w 2010 roku kilkunastu spółek z PKP Cargo, które zajmują się naprawą taboru w całym kraju.

SYTUACJA BIZNESOWA

Spółka PKP Cargo po wydzieleniu spółek – córek nie narzuciła im swojego oprogramowania. PKP Cargo Tabor Pomorski postanowił już na początku swojej działalności wdrożyć innowacyjny system do zarządzania odpowiedni do ich potrzeb.

Istotnym elementem było wybranie oprogramowania, które pozwoli obsłużyć kluczowe procesy w firmie oraz będzie mogło “rosnąć” razem z rozwojem spółki. W tej chwili Tabor Pomorski jest największą firmą ze wszystkich wydzielonych z PKP Cargo, a zakładany jest dalszy rozwój i zwiększenie ilości zleceń serwisowych. System musiał też obsłużyć te obszary, które są powiązane z raportowaniem do spółki matki oraz wesprzeć złożone procesy płacowo – kadrowe w przedsiębiorstwie zatrudniającym kilkaset osób. W tej chwili w firmie praca odbywa się w systemie trzyzmianowym w celu obsłużenia kilu tysięcy zleceń serwisowych rocznie. Sprawna obsługa prowadzonych zleceń była niezwykle ważna przy wyborze systemu.

ROZWIĄZANIE

Wybór padł na Comarch ERP Optima. Aktualnie wykorzystywane są moduły Handel, Analizy, Business Intelligence, Płace i Kadry, Księga Handlowa, Środki Trwałe na 25 stanowiskach.

Wdrożenie zostało przeprowadzone przez Insoft Consulting Sp. z o.o. Cały proces rozpoczął się od analizy potrzeb PKP Cargo Tabor Pomorski. W kolejnych etapach został przygotowany projekt funkcjonowania systemu w firmie i jego instalacja oraz szkolenia użytkowników. W tej chwili spółka ma stały dostęp do Asysty Insoft Consulting, czyli merytorycznego wsparcia ze strony konsultantów partnera wdrożeniowego.

“Kluczowym elementem było przygotowanie odpowiedniego sposobu naliczania wynagrodzeń pracowników odpowiadających za naprawy taboru. W tej chwili istnieje możliwość przypisania pracownika do konkretnej naprawy – można ewidencjonować, w powiązaniu z danym pracownikiem, takie elementy jak rodzaj naprawy, wykorzystany sprzęt, czas pracy. Dodatkowo Comarch ERP Optima spełnia wymogi obsługi kilkuset pracowników objętych zbiorowym układem pracy.”  – mówi Iwona Frankiewicz, Dyrektor Finansowy PKP Cargo.

Dużym sukcesem jest przygotowanie, zgodnie ze specyficznymi wymaganiami, raportowania dla spółki matki. W PKP Cargo bilans skonsolidowany przygotowuje spółka matka. – W PKP Cargo tabor Pomorski plan kont przygotowano tak, by maksymalnie odwzorować ten w spółce matce, co umożliwia przesyłanie zestawień obrotów i sald w ciągu jednego dnia. – dodaje Iwona Frankiewicz. Przed zakończeniem wdrożenia trwało to znacznie dłużej.

Wdrożenie Comarch ERP Optima pozwoliło również na uporządkowanie gospodarki magazynowej we wszystkich oddziałach. W związku z rozwojem spółki instalacja będzie rozwijana o kolejne stanowiska i moduły. Planowane jest dalsze rozszerzanie wdrożenia Comarch ERP Optima, między innymi o moduł Serwis. Wkrótce nastąpi też uruchomienie modułu Analizy Business Intelligence, który pozwoli na elastyczne tworzenie raportów i analiz zgodnie z bieżącymi potrzebami spółki.

UZYSKANE KORZYŚCI

Wdrożenie Comarch ERP Optima przyniosło spółce PKP Cargo Tabor Pomorski szereg korzyści. Zminimalizowane zostało wielokrotne wprowadzanie tych samych danych oraz zautomatyzowano wiele procesów w tym dekretowanie list płac. Zoptymalizowano także obieg dokumentów.

Usprawniono wszelkie procesy księgowe oraz płacowo – kadrowe, w tym:

  • prowadzenie ewidencji kilkuset pracowników,
  • definiowanie i naliczanie wynagrodzeń pracownikom, uwzględniających różnorodne dodatki płacowe oraz zbiorowy układ pracy,
  • raportowanie do spółki matki – skrócenie z około tygodnia do jednego dnia czasu przygotowywania zestawień obrotów i sald.

Ponadto została ułatwiona obsługa około 3600 zleceń serwisowych rocznie. Wszystkie te elementy przełożyły się na zwiększenie efektywności pracy i zmniejszenia kosztów spółki.

ZAKRES WSPÓŁPRACY

Współpraca Insoft Consulting z firmą PKP Cargo w zakresie:

  • dostawy licencji oprogramowania Comarch ERP Optima,
  • kompleksowego wdrożenia systemu Comarch ERP Optima,
  • szkoleń użytkowników,
  • dostawy bazy danych Microsoft SQL Server,
  • usług asysty Insoft Consulting.

Lokalizacje objęte wdrożeniem – Tczew, Gdynia, Olsztyn, łącznie 25 stanowisk

RELACJE Z KLIENTEM

“Wysokie kompetencje konsultantów naszego partnera wdrożeniowego pozwoliły na sprawne przeprowadzenie wdrożenia, które teraz wyraźnie przekłada się na jakość naszej pracy.” – powiedziała Iwona Frankiewicz, Dyrektor Finansowy PKP Cargo.

Dane Klienta

PKP Cargo Tabor-Pomorski Sp. z o.o.
Al. Solidarności 16
83-110 Tczew
www.pkp-cargo.pl

Tekst został przygotowany w marcu 2012 roku.