O FIRMIE

Biuro Rachunkowe “ULGA” s.c. W. Wild & L. Toruńczak powstało w 2008 roku w wyniku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej od 2006 roku. Biuro świadczy kompleksowe usługi związane z działalnością rachunkowo – księgową, a także obsługą kadr i płac. Wieloletnie doświadczenie w połączeniu z profesjonalizmem zapewniają wysoką jakość oferowanych usług, których adresatami są zarówno osoby fizyczne prowadzące działalność, jak i większe przedmioty gospodarcze z różnych branż.

SYTUACJA BIZNESOWA

Od samego początku działalności Wioletta Wild podkreślała, że “Działalność nowoczesnego biura rachunkowego powinna być wspomagana odpowiednimi rozwiązaniami informatycznymi”. W związku z tym jedną z pierwszych decyzji, jakie podjęła był zakup oprogramowania służącego zarówno do obsługi księgowej klientów, jak i do prowadzenia księgowości biura. Głównym założeniem było, aby zaimplementowany system zautomatyzował przynajmniej część działań, zapewniając przy tym wysoką jakość usług.

Ze względu na szeroki przekrój form działalności klientów biura istotne było, aby wybrany system wspomagał pracę biura rachunkowego w zakresie każdej formy rozliczeń księgowych i podatkowych. Wybrany system miał być bezpieczny i w pełni integralny co miało zminimalizować czas potrzebny na wprowadzenie danych, a jednocześnie zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa ich przechowywania.

W związku z planowanym rozwojem i zwiększeniem liczby pracowników poszukiwano oprogramowania, które będzie rozwijało się wraz z biurem zarówno poprzez rozbudowę o dodatkowe funkcjonalności, jak i kolejne stanowiska użytkowników.

ROZWIĄZANIE

Wybór padł na program dla firm Comarch ERP Optima. O takim wyborze zadecydowała m.in. modułowa budowa systemu zapewniająca jego spójność, a także możliwość rozwoju funkcjonalności w przypadku pojawienia się takich potrzeb.

Do decydujących elementów można zaliczyć również moduły dedykowane dla Biur Rachunkowych, w tym moduły księgowe zapewniające obsługę każdej firmy bez względu na przyjęty sposób rejestrowania zdarzeń gospodarczych.

Istotnym punktem był wybór wiarygodnego partnera, który zapewni pełne wsparcie w trakcie, jak i po wdrożeniu systemu. Biuro Rachunkowe zdecydowało się na usługi gdyńskiej firmy Insoft Consulting Sp. z o.o. Implementacja oraz dostosowanie systemu przebiegło sprawnie i zostało zakończone w miesiącuzakupu systemu – grudniu 2006 roku. Wdrożenie rozpoczęto od modułów dostępnych w pakiecie Doradca Podatkowy Plus: Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Płace i Kadry, Faktury, Kasa/Bank, Biuro Rachunkowe.

Program w znacznym stopniu usprawnił procesy księgowe i płacowo – kadrowe zarówno własne, jak    i klientów. Doskonałym rozwiązaniem okazał się moduł Biuro Rachunkowe, który pozwolił wykonywać, na wybranych lub wszystkich bazach, seryjne operacje takie jak kopie bezpieczeństwa, konwersje baz danych czy wydruki deklaracji. Program umożliwił również szybsze wprowadzanie i przetwarzane danych, przy jednoczesnej minimalizacji prawdopodobieństwa pomyłek, co jest ważne przy dużej ilości danych.” – wymienia Wioletta Wild.

Wdrożenie programu Comarch ERP Optima przyczyniło się do lepszego funkcjonowania wielu procesów w biurze i umożliwiło m.in.:

 • uproszczenie procesów wprowadzania i obróbki danych,
 • wykorzystanie automatycznych schematów księgowań okresowy,
 • zautomatyzowanie procesów rozliczania i ewidencji środków trwałych,
 • wykonywanie operacji seryjnych takich jak obliczanie lub wydruki deklaracji,
 • swobodne definiowanie składników wynagrodzeń,
 • definiowanie uprawnień pracowników,
 • wgląd do swoich danych i rozliczeń przez klientów,
 • sprawdzanie etapów prac związanych z klientami np. dostarczeniem czy zaksięgowaniem dokumentów.

Na początku działalności Biuro Rachunkowe użytkowało Comarch ERP Optima w wersji online (dostępnej poprzez przeglądarkę internetową, za stałą miesięczną opłatą abonamentową). W 2009 roku biuro zdecydowało się na przejście na wersję stacjonarną systemu. Czynnikami decydującymi był dynamiczny rozwój biura, przekształcenie w spółkę cywilną oraz coraz większa liczba klientów i baz. Obecnie program uzytkowany jest na 7 stanowiskach, a samo biuro korzysta z  z modułów: Biuro Rachunkowe, Analizy, Faktury, Handel, Kasa/Bank, Księga Handlowa Plus, Księga Podatkowa, Płace i Kadry, Środki Trwałe oraz CRM. Dodatkowo oferta spółki została poszerzona o możliwość wprowadzania danych przez klienta. Na chwilę obecną są to dwa stanowiska do fakturowania  i dwa z modułami Handel. Jednak   w przyszłości planowany się dalszy rozwój tej opcji.

W 2009 roku w związku z systematyczną rozbudową systemu Biuro Rachunkowe “ULGA” zdecydowało się skorzystać z usług outsourcingu IT świadczonych przez Partnera Comarch, firmę Insoft Consulting Sp. z o.o. W ramach podpisanej umowy spółka zobowiązała się na zapewnieniu biurze dostępu do przestrzeni dyskowej na serwerach zlokalizowanych w dedykowanej serwerowni Insoft Consulting. Odpowiednio przystosowana i utrzymana infrastruktura IT stanowi przede wszystkim podstawę umożliwiającą efektywne funkcjonowanie systemu Comarch ERP Optima w biurze.

UZYSKANE KORZYŚCI

Wdrożenie programu Comarch ERP Optima przyniosło biurze rachunkowemu szereg korzyści, wśród których można wymienić:

 • pracę z nowoczesnym oprogramowaniem posiadającym gwarancję producenta,
 • pracę z oprogramowaniem zawsze zgodnym z obowiązującymi przepisami,
 • automatyzację i usprawnienie pracy,
 • łatwy i szybki dostęp do potrzebnych danych analitycznych co przełożyło się na skrócenie czasu przygotowywania analiz z jednego dnia do 10 minut,
 • wsparcie dla księgowości co może potwierdzić m.in. skrócenie czasu generowania zestawień księgowych o 90%.

Dodatkowo skorzystanie z usług outsourcingu IT pozwoliło zredukować koszty skompletowania, serwisowania oraz ewentualnej rozbudowy infrastruktury sprzętowej, a także dało pewność, że opiekę nad środowiskiem serwerowym ma sprawdzony i profesjonalny partner Comarch, co zapewnia poczucie bezpieczeństwa z zakresie ochrony informacji i stabilności pracy.

ZAKRES WSPÓŁPRACY

Współpraca Insoft Consulting z biurem ULGA w zakresie:

 • dostawy licencji oprogramowania Comarch ERP Optima,
 • kompleksowego wdrożenia systemu Comarch ERP Optima,
 • szkoleń użytkowników,
 • usług outsourcingu IT.

Lokalizacje objęte wdrożeniem – Szemud, 7 stanowisk.

RELACJE Z KLIENTEM

“Śmiało możemy potwierdzić  profesjonalizm i wiedzę pracowników firmy Insoft Consulting Sp. z o.o. , a jednocześnie polecić ich jako solidnego partnera.” – Wioletta Wild. Współwłaściciel Biura Rachunkowego “ULGA” s.c. W. Wild & L. Toruńczak.

Dane Klienta:

Biuro Rachunkowe “ULGA” s.c. W. Wild & L. Toruńczak
ul. Wejherowska 29/4
84-217 Szemud

Tekst został przygotowany w 2011 roku.