O FIRMIE

Firma P.H.P. Maritex została założona w 1987 roku i jest obecnie jedną z największych, dynamicznie rozwijających się hurtowni elementów elektronicznych na rynku polskim. W 2009 roku siedziba firmy została przeniesiona do nowoczesnego budynku handlowo-magazynowego o powierzchni 3500m2. Wyposażenie techniczne, jak i nowoczesna struktura organizacyjna umożliwiły uzyskanie Certyfikatów Jakości. Własny, zasobny skład magazynowy umożliwia natychmiastową realizację zamówień klientów firmy Maritex, którymi są głównie firmy producenckie i handlowe z Polski, Rosji, Białorusi, Litwy, Ukrainy i innych krajów europejskich. Maritex jest przedstawicielem na rynku polskim wielu zagranicznych firm.

SYTUACJA BIZNESOWA

Do 2005 roku firma Maritex była użytkownikiem oprogramowania  na platformie Novell Netware. Ze względu na intensywny rozwój P.H.P. Maritex oraz wzrost wymagań klientów, konieczne stało się wdrożenie zintegrowanego systemu do zarządzania klasy ERP, opartego o nowoczesną platformę Microsoft. Firma szukała systemu, który dobrze sprawdza się w branży dystrybucyjnej i będzie rozwijany w oparciu o doświadczenia wielu firm. Wdrożenie nowego systemu miało przyspieszyć obieg dokumentów i czas całkowitej obsługi transakcji, pozwolić na rozwijanie posiadanych zaawansowanych rozwiązań oraz umożliwić szybszy rozwój firmy. Ważnymi elementami były: potrzeba zespolenia sklepu internetowego z systemem sprzedażowym oraz usprawnienie przebiegu obsługi klienta.

ROZWIĄZANIE

Po sprawdzeniu wielu rozwiązań firma Maritex zdecydowała się na zakup oprogramowania Comarch ERP XL. Zakres funkcjonalny projektu obejmował moduły: Sprzedaż, Zamówienia, Import, Kadry i Płace, Kompletacje oraz Analizy i Controlling.

Dla firmy Maritex ważne było nie tylko sprawne wdrożenie systemu, ale także uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych na realizację projektu. Wdrożeniem systemu Comarch ERP XL zajęła się spółka Insoft Consulting z Gdyni – nie tylko Złoty Partner Comarch, ale także akredytowany wykonawca PARP. Akredytacja Insoft Consulting w programie PHARE 2003 “Technologie informatyczne dla przedsiębiorstw” umożliwiła refundację 50% kosztów usług doradczych, dotyczących wdrożenia Comarch ERP XL. Tym sposobem Maritex zrealizował założone cele. Cały proces został poprzedzony analizą struktury, działania oraz potrzeb firmy.

Poza wdrożeniem standardowych modułów systemu, Insoft Consulting napisał dla firmy Maritex dodatkowe rozwiązanie w postaci przygotowania mechanizmów umożliwiających integrację sklepu internetowego z systemem sprzedaży.

Pozwoliły one na połączenie działań wykonywanych na witrynie www z systemem Comarch ERP XL. Klienci Maritex po zalogowaniu mogą składać zamówienia, które trafiają bezpośrednio do systemu. Dodatkowo konsultanci Insoft Consulting zintegrowali oprogramowanie Comarch ERP XL z systemem firmy kurierskiej UPS. Pozwala to na powiadamianie klientów firmy Maritex o odebraniu zamówień przez kuriera UPS oraz o terminie otrzymania poszczególnych paczek. Dotyczy to zamówień realizowanych bezpośrednio przez firmę Maritex jak i przez witrynę www. Przygotowanie podobnego zespolenia planowane jest również z firmą kurierską DHL.

Insoft Consulting dostarczył firmie Maritex serwery IBM oraz oprogramowanie Microsoft. Klient zdecydował się na takie rozwiązanie, gdyż zapewnia ono wydajność infrastruktury sprzętowej oraz daje się skalować w perspektywie 2 – 3 lat, co jest niezmiernie ważnym elementem dla rozwijającej się spółki.

System Comarch ERP XL spełnia większość wymagań firmy Maritex. Współpraca firmy z Comarch S.A. oraz z Insoft Consulting ma na celu dalszy rozwój systemu i dostosowywanie go do potrzeb Maritex. W sierpniu 2007 roku zdecydowano się na poszerzenie funkcjonalności systemu o Definiowanie Interfejsu. Moduł ten pozwala określać pola wymagane do uzupełnienia, a także umożliwia ukrycie zbędnych pól na formatkach. Sprawia to, że interfejs systemu Comarch ERP XL jest dopasowany do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika w firmie Maritex.

UZYSKANE KORZYŚCI

Wdrożenie systemu Comarch przyczyniło się do poprawy wielu procesów w firmie Maritex:

1.    Procesy logistyczne:
a.    Odzwierciedlono w systemie cały proces logistyczny firmy w zakresie zakupów i sprzedaży. Ze względu na specyfikę obowiązujących procedur zakupy przedstawiono w podziale na: krajowe, unijne i importowe. Procesy sprzedaży zostały podzielone ze względu na odbiorcę (klient instytucjonalny i klient detaliczny).
b.    Wdrożenie systemu Comarch ERP XL usprawniło wydawanie towarów, w tym także takich, które mogą być zamiennikami do poszukiwanych przez klienta rozwiązań oraz uporządkowało klasyfikacje asortymentu. Było to ważnym elementem, gdyż kartoteka towarowa w firmie Maritex obejmuje kilkanaście tysięcy pozycji asortymentowych.
c.    Usprawniono pracę Działu Handlowego poprzez zespolenie sklepu internetowego z systemem sprzedażowym. Obecnie zakupy dokonywane przez witrynę są rejestrowane przez system jako zamówienia sprzedaży. Witryna daje możliwość prezentacji aktualnego stanu i dat realizacji zamówienia.
d.    Poprawiono jakość obsługi klienta poprzez integrację Comach ERP XL z systemem UPS.

2.    Gospodarka magazynowa:
a.    Zracjonalizowano gospodarkę magazynową poprzez przyspieszenie identyfikacji położenia towaru w magazynie oraz monitorowanie czasu zaangażowania magazynu w związku
z danym dokumentem wydania magazynowego.
b.    Wprowadzono informacje o terminach dostaw zamówionych towarów oraz o kodzie towaru u dostawcy.
c.    Rozpoczęto rejestrację próbek wysyłanych do klientów.
d.    Trwają pracę nad unowocześnieniem działania magazynów poprzez wdrożenie kodów kreskowych.

3.    Analizy i raporty:
a.    Stworzono możliwość tworzenia skomplikowanych, dostosowanych do potrzeb klienta raportów, a dzięki współpracy systemu z MS Office analizy można prowadzić również w Excelu.
b.    Umożliwiono, poprzez platformę analityczną, śledzenie własnych działań sprzedażowych,
a także prowadzenie obserwacji trendów rynkowych.

4.    Procesy kadrowo – płacowe:
a.    Stworzono możliwość gromadzenia i przetwarzania kompletu informacji o pracownikach, a także ułatwiono definiowanie elementów wynagrodzeń.
b.    Umożliwiono korzystanie z szerokiej gamy wydruków.

Dodatkowo system redukuje pracochłonność codziennych czynności, podnosi wydajność pracy oraz usprawnia komunikację wewnątrz firmy. Wszystkie te działania przyczyniły się do polepszenia wizerunku firmy Maritex jako nowoczesnej i dostosowującej swoje działania do wymagań klientów.

ZAKRES WSPÓŁPRACY – PODSUMOWANIE

Współpraca Insoft Consulting z firmą Maritex w zakresie:

  • dostawy licencji oprogramowania Comarch ERP XL,
  • kompleksowych usług doradczych związanych z wdrożeniem systemu Comarch ERP XL. Projekt realizowany w ramach programu Unii Europejskiej Phare 2003 “Technologie informatyczne dla przedsiębiorstw”,
  • dostawy infrastruktury IT – serwery IBM, platforma serwerowa Microsoft,
  • usługi asysty Insoft Consulting.

Lokalizacje objęte wdrożeniem – Gdynia, 20 stanowisk.

Rozwiązania dodatkowe:

  • Stworzono mechanizmy umożliwiające zespolenie sklepu internetowego z systemem Comarch ERP XL,
  • Zintegrowano oprogramowanie z systemem UPS.

RELACJE Z KLIENTEM

“We współpracy z firmą Insoft Consulting powstaje wiele przydatnych dla naszej firmy rozwiązań. Potwierdzamy bardzo wysokie kompetencje, profesjonalne podejście do klientów oraz zaangażowanie pracowników w prace wdrożeniowe.” – Leszek Łosin, Prezes PHP Maritex.

Dane Klienta

PHP Maritex
ul. Rdestowa 53D
81-577 Gdynia
www.maritex.com.pl

Tekst został przygotowany w 2007 roku.