O FIRMIE

Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. to firma z wieloletnimi tradycjami. Istnieje na polskim rynku maszyn rolniczych od 1949 roku. Główna działalność polega na zaopatrywaniu rolnictwa w maszyny i ciągniki rolnicze oraz części zamienne do oferowanych maszyn. Wśród klientów znajdują się rolnicy indywidualni, firmy obsługujące rolnictwo, a także zakłady produkcyjne, naprawcze, usługowe i transportowe. Od 2006r. firma wchodzi w skład Grupy Sznajder, właściciela firmy ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A. Agroma Olsztyn  obejmuje swoim zasięgiem północno-wschodnie tereny Polski, dysponując 43 punktami sprzedaży. Od początku działalności współpracuje z najlepszymi, krajowymi producentami sprzętu rolniczego, a od kilku lat z zagranicznymi dostawcami maszyn i ciągników ze Wspólnoty Europejskiej. Dla zaprezentowania pełnych walorów oferowanych maszyn organizuje, we współpracy z producentami i dostawcami, targi, wystawy oraz pokazy pracy w polu i w gospodarstwach potencjalnych przyszłych użytkowników.

SYTUACJA BIZNESOWA

Intensywny rozwój firmy, wciąż zwiększająca się liczba oddziałów oraz różnorodność i szeroka gama towarów wymagały usprawnienia procesów biznesowych firmy. W 2006 roku firma Agroma Sp. z o.o. w Olsztynie podjęła decyzję dotyczącą zakupu i wdrożenia zintegrowanego systemu do zarządzania  klasy ERP.

Celem wdrożenia systemu było ujednolicenie heterogenicznej struktury informatycznej przedsiębiorstwa i zebranie możliwie wielu danych w jednym miejscu w taki sposób, aby zapewnić efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem.

Nowy system miał pozwalać na pracę online  kilkudziesięciu hurtowni,  sklepów oraz centrali firmy. Wdrażane rozwiązanie miało uwzględniać powiększanie sieci placówek handlowych. Ostatecznym efektem projektu miało być umożliwienie realizacji platformy analitycznej dla przedsiębiorstwa na podstawie informacji zbieranych w systemie. Spółka Agroma szukała systemu, który dobrze sprawdza się w branży dystrybucyjnej.

ROZWIĄZANIE

Po sprawdzeniu wielu rozwiązań wybór padł na Comarch ERP XL – Zintegrowany System ERP do Zarządzania Przedsiębiorstwem. Decydującym czynnikiem była szeroko rozwinięta funkcjonalność Comarch ERP XL, która obejmuje wszystkie obszary działalności firmy oraz wspiera przedsiębiorstwa wielooddziałowe.

Wdrożenie systemu rozpoczęło się w październiku 2006 od przeprowadzenia gruntownej analizy opisującej wszystkie procesy i potrzeby Spółki oraz sposób ich odzwierciedlenia w systemie. W ramach wdrożenia przeprowadzono:

 • analizę konfiguracyjną systemu Comarch ERP XL,
 • projekt funkcjonalny wdrożenia,
 • instalację Bazy Danych MS SQL i Systemu Comarch ERP XL,
 • konfigurację funkcjonalną Comarch ERP XL,
 • migrację danych,
 • szkolenie użytkowników i asystę personalną.

Zakres funkcjonalny projektu obejmował moduły: Administracja, Sprzedaż, Zamówienia, Serwis, Księgowość, Kadry i Płace, Środki Trwałe, Bussines Intelligence.

Zgodnie ze słowami Janusza Kroll, Dyrektora Handlowego spółki Agroma Olsztyn: “Wdrożenie systemu Comarch ERP XL nie zakłóciło funkcjonowania naszej firmy. Zostało przeprowadzone szybko i sprawnie. Zgodnie z obietnicą firmy Insoft Consulting, 2.01.2007 roku rozpoczęliśmy wystawianie faktur w systemie Comarch ERP XL.”

Comarch ERP XL jest aktualnie użytkowany na 133 stanowiskach komputerowych. Na początku były wykorzystywane następujące funkcjonalności systemu: Logistyka (Zamówienia, Sprzedaż, Zakupy), Gospodarka Magazynowa, Finanse i Księgowość oraz Serwis. Następnie został wdrożony moduł Bussines Intelligence. W kolejnych latach instalacja była rozszerzana o kolejne funkcjonalności – Kompletacja, Reklamacje oraz EDI – umożliwiający elektroniczną wymianę dokumentów.

Ponadto użytkowany jest rozszerzenie funkcjonalne – Definiowanie Interfejsu, dające możliwość ukrywania lub uniemożliwiania edycji wybranych pól na formatkach systemu lub określenia pól, których wypełnienie przez użytkownika jest wymagane.

UZYSKANE KORZYŚCI

“Dzięki wdrożeniu systemu Comarch ERP XL zarząd Agroma Olsztyn uzyskał możliwość szybkiej analizy danych spływających do centrali z naszych odległych punktów sprzedaży. Uzyskujemy aktualne informacje z poszczególnych obszarów firmy w dowolnych przekrojach i stopniu szczegółowości.” – mówi Janusz Kroll Dyrektor Handlowy firmy Agroma Olsztyn.

Ponadto wdrożenie pozwoliło na:

 • lepsze zarządzanie magazynem i optymalizację jego stanów,
 • usprawnienie procesu składania i realizacji zamówień,
 • poprawę przepływu informacji pomiędzy hurtowniami, sklepami i centralą. Wszystkie placówki mają dostęp do aktualnych danych o stanach magazynowych, kontrahentach i rozrachunkach,
 • scentralizowanie administracji systemem bez konieczności wizyt we wszystkich oddziałach firmy.

Dzięki zintegrowanemu systemowi dane nie muszą być ręcznie wprowadzane, a wiele procesów zostało automatyzowanych. Usprawniono także zarządzanie magazynem, dzięki możliwości określenia stanu magazynowego danego towaru we wszystkich placówkach firmy na dany moment oraz ocenie na ile dni wystarczy zapasów. Przejrzysta księgowość, która została dostosowana do indywidualnych potrzeb firmy.
Wdrożenie systemu umożliwia także na tworzenie skomplikowanych raportów, dostosowanych do potrzeb klienta, zbieranych w jednym miejscu. Ponadto system usprawnia ogólną komunikację wewnątrz firmy oraz zmniejsza czas i pracochłonność codziennych czynności.

ZAKRES WSPÓŁPRACY

Współpraca Insoft Consulting z firmą Agroma w zakresie:

 • dostawy licencji oprogramowania Comarch ERP XL,
 • kompleksowego wdrożenia systemu Comarch ERP XL,
 • migracji danych z poprzedniego systemu,
 • szkoleń użytkowników,
 • dostawy infrastruktury IT  (serwery IBM, platforma serwerowa Microsoft),
 • usług asysty Insoft Consulting.

Lokalizacje objęte wdrożeniem – centrala Olsztyn i 43 punkty sprzedaży, łącznie 133 stanowiska.

RELACJE Z KLIENTEM

“Dzięki wdrożeniu systemu Comarch ERP XL możemy usprawnić procesy biznesowe, które są niezbędne dla rozwoju firmy. Comarch ERP XL jest bardzo dobrym produktem dla wieloodziałowych firm dystrybucyjnych, a firma Insoft Consulting potrafi dostosować go do wymagań Klienta oraz sprawnie i profesjonalnie przeprowadzić cały trudny proces wdrożenia zintegrowanego systemu.” – mówi Janusz Kroll, Dyrektor handlowy Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o.

Dane Klienta:

Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o.
ul. Towarowa 9
10-959 Olsztyn
www.agroma.olsztyn.pl

Tekst został przygotowany w 2010 roku.