W sposób szybki i przyjemny omawiamy wszystkie istotne nowości w opublikowanej właśnie wersji Comarch ERP XL.

1. Logistyka

1.1 Odwrotne obciążenie

Obsługa transakcji „Podatnikiem jest Nabywca” na OS i ZS

Przy wystawianiu oferty lub zamówienia można oznaczyć, że podatnikiem jest nabywca. Jeśli kontrahent oznaczony został jako podlegający odwrotnemu obciążeniu, ten parametr jest już domyślnie zaznaczony przy tworzeniu ww. dokumentów.

Dzięki temu na wszystkich etapach transakcji stosowane są zasady właściwe dla odwrotnego obciążenia. Oznacza to m.in., że wszystkie dokumenty generowane z ofert lub zamówień (np. faktury zaliczkowe) będą automatycznie miały typ transakcji oraz stawki VAT właściwe dla tej procedury.

Oznaczenie towarów o limitowanym odwrotnym obciążeniu

Poza możliwością oznaczenia towarów jako podlegające odwrotnemu obciążeniu, można teraz również wskazać, że ma to zastosowanie przy transakcjach przekraczających określone kwoty.

Stawki VAT towarów z limitowanym odwrotnym obciążeniem

Jeśli dokumenty sprzedaży, a także oferty i zamówienia sprzedaży dotyczą transakcji „kraj” oraz towarów z limitowanym odwrotnym obciążeniem, system przypisze stawkę VAT z karty towaru. Dla transakcji „Podatnikiem jest nabywca” takim elementom przypisywana jest stawka zdefiniowana w konfiguracji systemu jako stawka dla odwrotnego obciążenia (domyślnie jest to stawka „np.”).

Seryjne przypisywanie stawki np. na elementach FZ, PZ, OZ, ZZ

Elementom występującym na dokumencie zakupu można łatwo przypisać stawkę VAT określoną w konfiguracji jako „stawka VAT dla odwrotnego obciążenia”.

Limit transakcji podlegającej odwrotnemu obciążeniu

Aby ułatwić Użytkownikowi rejestrowanie transakcji z towarami podlegającymi procedurze odwrotnego obciążenia powyżej określonej wartości, na niezatwierdzonym dokumencie handlowym, na którym wstępuje taki towar, prezentowany jest pozostały limit, przy zachowaniu którego procedura o.o. nie obowiązuje. Ujemna wartość tego limitu informuje o tym, że dla transakcji należy stosować stawki VAT właściwe dla o.o i będzie sygnałem, że należy zmienić rodzaj transakcji (dokumenty sprzedaży), lub dokonać zmiany stawki VAT na elementach (dokumenty zakupu).

Ponadto system weryfikuje poprawność zastosowania procedury odwrotnego obciążenia (typ transakcji, stawki VAT).

1.2 Gratisy w promocjach pakietowych

W przypadku promocji pakietowych można zmieniać kolejność wyświetlania gratisów w oknie wyboru pakietu.

Klientowi, który korzysta z elastycznej promocji pakietowej, osiągając określony jej próg, można przyznać dowolne gratisy, które zostały do tego progu przypisane, w ilości nie większej niż przypisana dla tego progu.

1.3 EDI

Podczas wymiany faktur i ich korekt system oznacza transakcje oraz rekordy tabelki VAT podlegające odwrotnemu obciążeniu.

1.4 Współpraca z Comarch WMS

Wprowadzono zmiany, które przygotowują system Comarch ERP XL do współpracy z aplikacją Comarch WMS (planowana premiera – czerwiec 2015). Zgodnie z założeniem, jeśli zdecydujecie się Państwo by dany magazyn był obsługiwany za pomocą Comarch WMS, większość operacji magazynowych dla tego magazynu zostanie przeniesiona do powyższej aplikacji. W systemie Comarch ERP XL będzie więc np. wyłączone zarządzanie położeniami, wystawianie dokumentów MP, czy przyłączanie/odłączanie magazyniera.

Jedynymi dokumentami „magazynowymi”, jakie będzie można wystawiać w systemie Comarch ERP XL na magazyn z włączoną Obsługą WMS będą dokumenty (W)AWD i (W)ZWM. Będą one przy tym jedynie informacją jaką ilość, jakiego towaru należy przyjąć lub wydać z magazynu. Nie będą one natomiast sprawdzały dostępności, ani generowały zasobów na magazynach w systemie Comarch ERP XL.

2. CRM

Można teraz dołączać kontrahentów do kampanii importując ich listę z pliku Excel.

3. Produkcja

Aby usprawnić podmianę materiału używanego w wielu technologiach, dodano funkcję „Znajdź i zmień”. Dzięki niej można szybko wyświetlić listę wszystkich technologii, w których używa się danego materiału i wskazać te, dla których system ma dokonać zmiany materiału. W ten sam sposób można teraz dodać do materiału jego zamiennik.

Umożliwiono także ustawienie automatycznego usuwania ze zlecenia produkcyjnego półproduktów, które zostały wytworzone w poprzedniej operacji, ale nie wykorzystano ich w następnej.

Od tej wersji możliwe stało się definiowanie okresów planistycznych jako pełnych miesięcy kalendarzowych.

Podczas dodawania operacji z technologii do zlecenia produkcyjnego można od razu zarezerwować materiały w ilościach wynikających z tej technologii i zaplanowanej wielkości produkcji.

W ramach konfiguracji produktu można określić powiązania między surowcami, dzięki czemu wybranie jednego z nich może skutkować ograniczeniem wyboru innych surowców (eliminacja konfliktów).

4. Księgowość

Uwzględniono nową stawkę odsetek ustawowych (8% w stosunku rocznym).

Wprowadzono narzędzie do definiowania warunków dekretów. Dzięki niemu dekrety mogą być budowane już nie tylko w oparciu o atrybuty, ale również opis analityczny.

Przygotowano system do wspierania nowego wzoru VAT-27 (formularz informacji podsumowującej), który najprawdopodobniej wejdzie w życie od 1.07.2015.

Wprowadzono także możliwość wymiany danych z bankiem BPH (import wyciągów, eksport przelewów).

W razie dodatkowych pytań, zachęcamy do kontaktu z naszym Zespołem Sprzedaży.