Nasz Partner – Comarch S.A. ogłosił ostatnio, że kołem zamachowym wyników finansowych spółki jest ERP 2.0. Po trzech kwartałach b.r. krakowski producent systemów ERP notuje wzrost o 33% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Czym więc jest Comarch ERP 2.0, które pomogło osiągnąć tak dobry wynik? 

Pojęcie ERP 2.0. użyliśmy po raz pierwszy na naszym blogu 2 lata temu, w artykule  zatytułowanym „Koniec ERP?”. Nawiązywaliśmy w nim do wypowiedzi Wiceprezesa Comarch. Zbigniew Rymarczyk twierdził iż produkowane przez Comarch systemy do zarządzania przedsiębiorstwem to ERP nowej generacji, które mają coś  dodatkowego i dlatego zapewniają przedsiębiorstwom rozwój na najwyższym poziomie. Tym „czymś” jest integracja ww. systemów z innowacyjnymi rozwiązaniami Comarch, które poszerzają możliwości klasycznego systemu ERP.

Jak widać na powyższym rysunku przedsiębiorstwa mają możliwość wyboru optymalnego dla swojego profilu działalności zestawu narzędzi, które nie tylko zapewniają bezpieczeństwo fiskalne i sprawozdawcze oraz dostarczają wiedzę o sytuacji ekonomicznej, ale również pozwalają m.in.:

  • rozszerzyć dystrybucję o sprzedaż przez Internet (zarówno w segmencie B2C, jak i B2B),
  • wykorzystać w swojej firmie zalety technologii mobilnych,
  • uruchomić elektroniczny obieg dokumentów, zarówno wewnątrz firmy, jak i we współpracy z Kontrahentami,
  • wykorzystać analizy Business Intelligence do podejmowania decyzji biznesowych,
  • zadbać o bezpieczeństwo danych firmy poprzez ich automatyczny backup,
  • integrować się z aplikacjami zewnętrznymi, wykorzystywanymi np. przez partnerów biznesowych.

Przedsiębiorstwa mogą również wybierać  między instalacją oprogramowania na własnym serwerze, a skorzystaniem z tzw. „chmury”, czyli usług centrów danych Comarch, zlokalizowanych w Polsce, Francji i Niemczech.

Całość oferty Comarch ERP 2.0 dopełnia autorski serwis społecznościowy „Społeczność Comarch ERP”, jako platforma wymiany wiedzy oraz doświadczeń między użytkownikami, partnerami oraz twórcami systemów Comarch ERP.

Ewolucja w stronę Comarch ERP 2.0 to proces który trwa już dobrych kilku lat. Czy przyjęta przez Comarch strategia działa? Wszystko wskazuje na to, że tak. Wg danych IDC Comarch odnotował w 2013 roku wzrost sprzedaży o 14,7%, podczas gdy wartość całego rynku ERP zwiększyła się tylko o 2,2%. Comarch posiada aktualnie całą gamę zintegrowanych rozwiązań, które wykraczają poza standardowe możliwości innych systemów ERP, dostępnych na rynku.

Proszę jednak mieć na względzie to, że dobór konkretnych elementów z oferty ERP 2.0 powinien odbyć się (tak jak w przypadku każdego rozwiązania IT) na bazie analizy potrzeb i specyfiki konkretnego przedsiębiorstwa. Jeżeli więc zastanawiają się Państwo, które rozwiązania z oferty ERP 2.0 wniosą rzeczywistą wartość ekonomiczną do  Waszego biznesu, radzimy skorzystać z doradztwa doświadczonego Partnera wdrożeniowego.